Stadsdeel Amsterdam Centrum


bedrijven'

Startsubsidie 'Wonen boven winkels en bedrijven'
---

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum stelt een eenmalige startsubsidie van 119.000 beschikbaar voor het project Wonen boven Winkels en Bedrijven op de Nieuwendijk.

Vijftig woningen

In samenwerking met het stadsdeel en op initiatief van de NV Zeedijk, NV Stadsgoed, Rabobank Amsterdam e.o. en de Rabo Vastgoed BV worden onderlinge afspraken gemaakt om het wonen boven winkels op een groot deel van de Nieuwendijk te stimuleren. De initiatiefnemers willen in de nauwelijks gebruikte of lege etages binnen 2 à 3 jaar vijftig woningen realiseren. Het Dagelijks Bestuur heeft het wonen boven bedrijven hoog op de prioriteitenlijst staan. Niet alleen wordt hiermee ongebruikte woonruimte benut, maar het bevordert bovendien de sociale veiligheid en de levendigheid van de buurt.

Aanpak in fases

Om dit te bereiken is er gekozen voor een gefaseerde aanpak die bestaat uit:

* de initiatieffase:
de huidige eigendomssituatie wordt in kaart gebracht en er wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor het ontsluiten van de verdiepingen,

* de fase van actief onderzoek:
er wordt gekeken of een en ander financieel haalbaar is,
* de fase van uitwerking bouwplan:
het plan wordt bouwkundig, technisch en financieel uitgewerkt, verfijnd en bijgesteld tot een bouwaanvraag,
* de fase van uitvoering:
realisatie van de ontsluitingen en de woningen.

Aandeel van het stadsdeel

Afgesproken is dat het stadsdeel onder meer medewerking zal verlenen bij het beschikbaar stellen van de gegevens die van belang kunnen zijn voor de eerste taxatie van het hergebruik van de panden.

Daarnaast zal het stadsdeel samenwerken op het gebied van het beschikbaar stellen van mogelijke subsidies die voor deze projecten gelden. Tijdens de uitvoering zal het stadsdeel zoveel mogelijk faciliteiten verlenen.

Aan een andere vraag van de initiatiefnemers, dat het stadsdeel zich organiseert volgens het één-loket principe was al voldaan in de vorm van één projectmanager voor Wonen boven Bedrijven.

Wethouder Els Iping

Wethouder Bouwen en Wonen Els Iping: "Het unieke van deze opzet schuilt erin dat de onderhandelingen met de eigenaren soepeler verlopen omdat deze met gelijkwaardige partners zoals Stadsgoed en de Rabobank in zee gaan en een zodanig pakket aangeboden krijgen, dat deelname in het project Wonen boven Winkels laagdrempelig wordt gemaakt. De eigenaren worden actief benaderd met een financieel aantrekkelijk verbouwingsvoorstel én er wordt hun aangeboden om al het geregel uit handen te nemen".

Behandeling in de raadscommissie is op 5 maart en in de stadsdeelraad op 27 maart.

Publicatiedatum: 17 februari 2003

Deel: ' Startsubsidie 'Wonen boven winkels en bedrijven' in Amsterdam '
Lees ook