CDA

De Hoop Scheffer bij discussie distributieland: "de toekomst loopt als zand door paarse handen"

CDA wil inzicht in handelswijze Van Aartsen bij Varkenswet CDA wil inzicht in handelswijze Van Aartsen bij Varkenswet Uitnodiging voor een debatbijeenkomst over veiligheid Uitnodiging voor een debatbijeenkomst over veiligheid
De Hoop Scheffer bij discussie distributieland: De Hoop Scheffer bij discussie distributieland: "de toekomst loopt als zand door paarse handen"
CDA wil debat over afwijzing parlementaire enquete Srebrenica CDA wil debat over afwijzing parlementaire enquete Srebrenica

De Hoop Scheffer bij discussie distributieland: "de toekomst loopt als zand door paarse handen"

Den Haag, 16 maart 1999

CDA-leider De Hoop Scheffer heeft tijdens zijn afsluitende statement van het congres Duurzaam ondernemen in transport op 16 maart in De Doelen te Rotterdam zijn zorg uitgesproken over de toekomstige concurrentiepositie van ons land. Naar de mening van De Hoop Scheffer leidt de besluiteloosheid bij de mainports en de ontbrekende investeringen in de brainport tot risicos voor de toekomst. Tevens vindt de CDA-leider dat er ten onterechte een tegenstelling tussen main- en brainport wordt gecreëerd.

De Hoop Scheffer: Nederland is en blijft een distributieland. Onze geografische ligging biedt die kans en die moeten we blijven benutten. Brain- en mainport gaan wat mij betreft hand in hand. Schiphol heeft een distributiefunctie, jazeker, maar is ook verantwoordelijk voor het management van tal van vliegvelden over de hele wereld door de kennis die er bestaat. De technologische ontwikkeling waar Nederland het in de toekomst van moet hebben is onmiskenbaar voor een belangrijk gedeelte gerelateerd aan de transportsector. Er doen zich op dit moment echter twee problemen voor:
1. Nederland staat letterlijk stil, en
2. Er wordt onvoldoende van onderaf gebouwd aan de kennissamenleving van de toekomst.
Beide valt het kabinet te verwijten.

Eiland in zee dient tweeledig doel
Voor wat betreft het eerste is de besluiteloosheid rond Schiphol illustratief. Onze keuze is helder: Ook voor een eiland in zee geldt dat er een technologische innovatie mee gemoeid is. Dat besluit moet dan wel een keer worden genomen!
De stilstand op de weg heeft ook negatieve effecten voor de transportsector. Betaalstroken, buizentransport en wegen op verschillenden niveaus moeten daadwerkelijk - via PPS - worden opgepakt.

Ook PPS in het onderwijs
Wil Nederland Brainport zijn, dan betekent dat ook dat er moet worden geïnvesteerd in het onderwijs. Dat is in het belang van de samenleving als geheel. De derde geldstroom voor het wetenschappelijk onderwijs en het schenken van computers aan scholen zijn wat dat betreft goede voorbeelden van betrokkenheid van het bedrijfsleven, maar het is niet genoeg. Dat er op dit moment geen leraren te vinden zijn in het middelbaar onderwijs breekt uiteindelijk ook het bedrijfsleven op. Wat mij betreft moet dat ook onderwerp van gesprek zijn in ons poldermodel, aldus De Hoop Scheffer.

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, telefoon 06-53714623.

Deel: ' Statement De Hoop Scheffer op congres over Transportsector '
Lees ook