Tweede Kamer der Staten Generaal

Den Haag, 5 maart 2003

Staten-generaal ontvangen de heer giscard D'estaing

De President van de Conventie over de toekomst van de Europese Unie, de heer V. Giscard d'Estaing, wordt hedenmiddag (woensdag 5 maart 2003) ontvangen door de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De heer Giscard d'Estaing zal met leden van de beide Kamers van gedachten wisselen over de stand van zaken met betrekking tot de Conventie.

Deze ontmoeting heeft om 14.30 uur plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer. De ontmoeting heeft een besloten karakter.

NOOT VOOR DE VISUELE PERS

Voor de visuele pers bestaat gelegenheid tot het maken van opnamen bij aanvang van de ontmoeting.

Zij die hiervan gebruik wensen te maken, wordt verzocht zich uiterlijk om 14.15 uur te melden bij de ingang van het gebouw van de Eerste Kamer.

Toegang tot het de vergaderzaal wordt alleen verleend aan fotografen en cameraploegen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Stafafdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal en de Stafdienst Voorlichting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Zoekwoorden:

Deel: ' Staten-generaal ontvangen de heer Giscard D'Estaing '
Lees ook