PERSBERICHT, maandag 13 maart 2000

Statencommissie op werkbezoek in Brussel

Op dinsdag 4 april a.s. vertrekken de leden van de commissie Economie, Landbouw en Europa voor een tweedaags bezoek naar Brussel. Daar bezoeken zij het Huis van de Provincies en het Europees Parlement. En onder voorbehoud staat ook een ontmoeting met de Europese Commissie op het programma. Het bezoek maakt onderdeel uit van de "Cursus Europa en de provincie Noord-Holland voor Statenleden".

Het programma ziet er als volgt uit:

4 april

10.00 u

Vertrek per bus vanaf het provinciehuis in Haarlem. In de bus verzorgt prof. dr. B. Hessel en gedeputeerde Bob Verburg een Europees Programma.
Aan de orde komt het Comité van de Regio's en een vragenspel met korte presentaties van de deelnemers.

In Brussel bezoeken de leden van de commissie het Huis van de Provincies, waar ze een presentatie krijgen van o.a. de randstadvertegenwoordiger de heer Pluckel en de heer Hartog (Europese Commissie, regionaal beleid). Onder voorbehoud staat er een ontmoeting op het programma met de Europese liberalen.

5 april
Vandaag is er een bezoek gepland aan het Europees Parlement en onder voorbehoud aan de Europese Commissie.

19.30 u

Terug in Haarlem bij het provinciehuis.


* Inlichtingen: Udo van Unen, tel. (023) 514 40 66.

Deel: ' Statencommissie Nrd Holland op werkbezoek in Brussel '
Lees ook