Bond tegen het Vloeken


Stationsreclame in de knel

Als gevolg van de stijgende reclametarieven, kan de Bond tegen het vloeken steeds minder reclame maken op treinstations. Dit jaar hangen de posters ‘Uw Naam worde geheiligd’ slechts zes weken op de stations, tegenover elf weken vorig jaar.

Reclame maken op ns-stations wordt van jaar tot jaar duurder. Een week lang adverteren op 225 treinstations in ons land kost minimaal ƒ 82.000,- (exclusief de drukkosten van de posters). Jaarlijks gaan de kosten voor stationsreclame met circa tien procent omhoog, terwijl de giften van donateurs voor stationsreclame nagenoeg gelijk blijven.

Omdat de Bond tegen het vloeken behoort tot de oudste en trouwste klanten van de stationsreclame, profiteert onze organisatie van speciale tarieven. Bovendien krijgen we af en toe een posterweek gratis. Niettemin zullen de posters van de Bond dit jaar minder te zien zijn op de stations. Naar verwachting hangen de affiches van de Bond slechts zeven weken op de stations. Ter vergelijking: in 1993 sierden de posters nog 24 (!) weken de stations. In zes jaar tijd is de aanwezigheid van de Bond voor treinreizigers dus met 70 procent verminderd.

Bekendheid
De posters van de Bond genieten grote bekendheid bij treinreizigers. Dat is vorige maand opnieuw aangetoond in een mini-onderzoek op de ns-stations Amersfoort en Arnhem.
Veertig willekeurige treinreizigers kregen vragen voorgelegd over de posters van de Bond tegen het vloeken. Tachtig procent van hen vindt de tekst en afbeelding van de affiches aansprekend en herkenbaar. Van de ondervraagde reizigers zegt 43 procent ervan overtuigd te zijn dat de posters daadwerkelijk nut hebben in de bewustmaking van taalgebruik of het respect voor Gods naam.

Deel: ' Stationsreclame te duur voor Bond tegen het Vloeken '
Lees ook