Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 28 / 19 juli 2001

Inhoud Prijzen ­ Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak mei 2001. pag. 6 Overige gegevens pag. 1 ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfs- klasse, mei 2001. pag. 4 ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfstak, Delfstoffenwinning en industrie mei 2001. pag. 3 ­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven, mei 2001. pag. 2
­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare Nationale rekeningen nutsbedrijven, januari-mei 2001. pag. 2 ­ Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid, volumemutaties, ­ Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, mei april 2001. pag.8 2001. pag. 8
­ Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties, mei 2001. pag. 9

Zakelijke en overige commerciële dienstverlening
­ Ontwikkeling van de omzetten (incl. BTW), de prijzen en de berekende hoeveelheden van kappersbedrijven, maart 2001. pag. 8 Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Financiële instellingen en markten Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- ­ Geactualiseerde loonkosten per gewerkt uur, eerste kwartaal delenindexcijfers, week no. 27. pag. 11 2001 ­ Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, juni 2001. pag. 10 Inl. tel. (045) 570 70 70

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: infoservice@cbs.nl © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V33161
Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), mei 2001 (23)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van mei 2001 als in de populatie van mei 2000 voorkomen

Omzetaandeel in mei 2000 Omzetontwikkeling 2) mei 2001 t.o.v. mei 2000

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15­37 Industrie 97 99 98 1 ­1 0

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 97 99 98 2 1 1 17­19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 98 98 98 ­4 ­7 ­6 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 97 99 98 ­2 ­7 ­3 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 95 99 96 ­1 2 0 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 98 100 99 1 2 2 27­36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 97 99 98 1 ­6 ­3

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), januari­mei 2001 (23)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van januari­mei 2001 als in de populatie van januari­mei 2000 voorkomen

Omzetaandeel in januari­mei 2000 Omzetontwikkeling 2) januari­mei 2001 t.o.v. januari-mei 2000

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15­37 Industrie 97 99 98 3 4 4

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 96 99 97 5 6 6 17/18/19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 96 97 97 2 3 2 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 98 99 98 1 ­4 0 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 96 99 97 2 7 3 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 99 99 99 4 5 5 27­36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 96 98 97 2 3 3

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Producentenprijsindexcijfers van de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (17)

SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient mei dec. jan.* febr.* maart* april* mei*

Indexcijfers van de afzet

C Delfstoffenwinning
Afzet binnenland 62 227 105,9 102,4 156,3 151,9 167,9 180,0 182,4 179,7 174,8 177,1 Afzet buitenland 37 773 98,4 86,9 157,2 145,2 190,4 191,6 205,8 195,8 191,5 190,8

Totaal 100 000 103,1 96,5 156,7 149,4 176,4 184,4 191,3 185,8 181,1 182,3

D Industrie
Afzet binnenland 39 192 101,8 102,2 110,4 109,3 113,1 113,6 114,0 113,9 114,1 114,1 waarvan
intermediaire goederen 21 455 100,4 100,1 110,9 109,3 115,1 115,0 115,1 114,7 114,4 114,7 consumptie goederen 13 156 103,2 104,1 110,6 110,1 111,5 113,0 114,2 114,7 115,5 115,2 investeringsgoederen 4 582 104,8 106,4 107,5 107,4 107,7 108,6 108,1 108,1 108,2 108,2

Afzet buitenland 60 808 102,1 102,3 116,6 116,0 118,6 117,3 118,5 118,6 120,0 120,7

Totale afzet 100 000 102,0 102,2 114,1 113,4 116,4 115,8 116,7 116,8 117,7 118,1

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Afzet binnenland 99 895 106,9 102,6 109,6 107,3 114,1 115,5 115,5 115,5 112,9 112,9 waarvan
intermediaire goederen 38 709 106,1 102,9 110,0 107,7 115,3 115,1 115,1 115,1 111,4 111,4 consumptie goederen 60 730 107,4 102,4 109,4 107,1 113,4 115,8 115,8 115,8 113,9 113,9

Indexcijfers van het verbruik

C Delfstoffenwinning
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 1 300 106,5 100,5 152,7 148,3 166,2 179,7 181,0 179,5 173,6 . industriele producten 52 232 104,3 105,4 107,3 107,1 107,3 107,2 107,3 107,3 107,4 . electriciteit, gas en water 4 681 105,7 106,0 112,3 110,5 118,2 115,6 115,6 115,6 110,5 .

Binnenlands verbruik (totaal) 58 214 104,4 105,4 108,7 108,3 109,5 109,5 109,6 109,6 109,1 . Verbruik uit het buitenland (import) 41 786 95,7 120,6 186,7 182,7 176,6 168,8 185,2 167,8 172,1 .

Totaal 100 000 100,8 111,7 141,3 139,4 137,5 134,3 141,2 133,9 135,4 .

D Industrie
Binnenlands verbruik van
landbouwproducten 12 586 94,9 92,4 99,3 95,5 107,9 102,1 105,5 114,7 122,4 . delfstoffen 1 942 104,3 108,2 167,8 163,3 173,8 182,1 187,7 181,4 180,8 . industriele producten 30 526 100,0 100,3 112,2 110,5 116,6 115,9 116,0 115,6 115,5 . electriciteit, gas en water 2 890 105,6 103,3 110,4 108,1 116,1 114,9 114,9 114,9 110,6 .

Binnenlands verbruik (totaal) 47 944 99,2 98,7 111,0 108,5 116,6 114,9 116,1 118,0 119,7 . Verbruik uit het buitenland (import) 52 056 101,5 105,7 132,0 130,3 131,6 128,4 132,5 127,5 128,2 .

Totaal 100 000 100,4 102,4 121,9 119,9 124,4 122,0 124,6 122,9 124,1 .

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 73 513 106,5 100,5 152,7 148,3 166,2 179,7 181,0 179,5 173,6 . industriele producten 7 030 103,1 105,0 119,3 119,4 123,2 121,7 122,0 121,6 121,2 . electriciteit, gas en water 4 702 105,8 106,2 112,5 110,6 118,3 115,6 115,6 115,6 110,5 .

Binnenlands verbruik (totaal) 85 245 106,2 101,2 147,7 143,8 160,0 171,4 172,5 171,2 165,8 . Verbruik uit het buitenland (import) 14 755 108,0 106,0 121,0 112,9 131,0 138,0 140,4 144,4 141,0 .

Totaal 100 000 106,4 101,9 143,8 139,3 155,7 166,4 167,8 167,2 162,2 .

Statistisch bulletin 28 (CBS) 19/7/2001 3
Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (17) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient mei dec. jan.* febr.* maart* april* mei*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Afzet binnenland 60 254 106 102 158 153 170 182 185 182 177 179 Afzet buitenland 34 784 98 87 163 150 199 200 215 204 199 198 Totaal 95 037 103 97 160 152 180 189 196 190 185 186

CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Afzet binnenland 1 973 107 101 105 105 110 114 117 117 117 117 Afzet buitenland 2 990 101 91 92 93 93 96 100 100 102 102 Totaal 4 963 103 95 97 98 100 103 107 107 108 108

DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Afzet binnenland 13 568 103 100 104 104 108 109 110 111 111 109 Afzet buitenland 15 625 107 103 106 106 110 109 111 113 115 114 Totale afzet 29 192 105 102 106 105 109 109 110 112 113 112

15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Afzet binnenland 13 163 102 100 104 103 107 108 110 111 110 108 Afzet buitenland 14 102 106 102 105 104 109 108 110 112 114 113 Totale afzet 27 264 104 101 105 104 108 108 110 111 112 111

16 Tabakverwerkende industrie
Afzet binnenland 405 115 119 125 124 128 131 131 131 132 132 Afzet buitenland 1 523 110 112 117 118 119 122 121 122 124 125 Totale afzet 1 928 111 113 119 119 121 124 123 124 126 126

DB Textiel- en textielproductenindustrie
Afzet binnenland 1 238 98 99 99 99 99 102 102 102 102 102 Afzet buitenland 1 663 102 102 102 102 102 103 103 103 103 104 Totale afzet 2 901 100 100 101 101 101 102 102 102 103 103

17 Textielindustrie
Afzet binnenland 1 122 98 98 98 98 98 101 101 101 101 101 Afzet buitenland 1 160 102 101 101 101 101 102 103 103 103 103 Totale afzet 2 282 100 99 100 100 100 102 102 102 102 102

18 Kleding- en bontindustrie
Afzet binnenland 116 102 105 107 107 108 108 108 108 108 108 Afzet buitenland 504 102 104 104 106 103 104 104 104 104 104 Totale afzet 620 102 104 104 106 104 105 105 105 105 105

DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Afzet binnenland 88 105 107 108 109 108 111 111 111 111 113 Afzet buitenland 227 104 106 108 107 109 111 111 111 116 115 Totale afzet 315 104 106 108 108 109 111 111 111 115 114

DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief

meubels)
Afzet binnenland 290 101 102 104 104 106 106 106 106 107 107 Afzet buitenland 265 106 106 109 109 110 109 109 110 111 111 Totale afzet 555 103 104 107 106 107 108 108 108 109 109

DE Papier-, karton- en grafische industrie
Afzet binnenland 4 768 96 96 100 100 101 104 105 105 105 105 Afzet buitenland 2 964 96 95 103 102 107 108 107 107 107 106 Totale afzet 7 732 96 96 101 100 103 106 106 106 105 105

21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Afzet binnenland 1 154 94 95 103 103 105 107 107 107 107 107 Afzet buitenland 1 925 94 92 103 102 108 108 108 108 107 107 Totale afzet 3 079 94 93 103 102 107 108 108 108 107 107

22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Afzet binnenland 3 614 97 97 99 98 100 104 104 104 104 104 Afzet buitenland 1 039 101 101 104 102 106 106 106 106 106 106 Totale afzet 4 653 98 98 100 99 101 104 104 104 104 104

DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Afzet binnenland 1 762 108 133 212 203 222 209 207 199 209 220 Afzet buitenland 4 199 103 135 251 244 251 234 247 241 253 267 Totale afzet 5 961 104 134 240 232 243 227 235 228 240 253

DG Chemische industrie
Afzet binnenland 4 199 98 99 116 113 123 123 123 123 122 123 Afzet buitenland 12 986 98 94 110 111 114 113 113 113 113 113 Totale afzet 17 185 98 96 112 111 116 115 116 115 115 115

DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Afzet binnenland 804 99 100 104 103 105 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 1 995 100 101 105 104 106 107 107 107 107 107 Totale afzet 2 799 100 100 104 104 105 106 107 107 107 107

DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie
Afzet binnenland 356 98 99 99 99 100 102 102 102 102 102 Afzet buitenland 913 96 96 97 96 98 100 100 100 101 101 Totale afzet 1 269 97 97 97 97 99 101 101 101 101 102

DJA Metaal en elektrotechnische producten-

industrie
Afzet binnenland 10 984 104 104 106 106 107 107 107 107 107 107 Afzet buitenland 18 932 103 101 106 106 106 106 106 106 106 106 Totale afzet 29 916 103 102 106 106 106 107 106 106 106 106

DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 3 892 102 100 105 106 105 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 4 481 101 96 108 110 108 107 106 105 105 106 Totale afzet 8 373 101 98 107 108 107 107 106 106 106 106

27 Basismetaalindustrie
Afzet binnenland 1 638 99 92 102 103 102 101 101 100 100 100 Afzet buitenland 2 483 99 90 110 113 109 107 105 104 104 106 Totale afzet 4 120 99 91 107 109 106 105 103 103 103 103

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (17) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient mei dec. jan.* febr.* maart* april* mei*

28 Metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 2 255 105 105 108 108 108 110 110 110 110 110 Afzet buitenland 1 998 103 103 106 106 106 107 107 107 107 107 Totale afzet 4 253 104 104 107 107 107 108 108 108 108 108

DK Machine- en apparatenindustrie
Afzet binnenland 4 506 104 105 106 106 106 106 106 106 107 107 Afzet buitenland 4 092 105 106 108 108 109 109 110 110 110 110 Totale afzet 8 598 104 105 107 107 107 108 108 108 108 108

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Afzet binnenland 1 226 100 101 103 102 103 104 104 104 104 104 Afzet buitenland 5 692 100 98 99 99 99 99 99 99 99 99 Totale afzet 6 918 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Afzet binnenland 128 87 87 88 87 88 89 89 89 89 89 Afzet buitenland 629 87 85 83 83 83 84 84 84 84 84 Totale afzet 757 87 86 84 83 84 85 85 85 85 85

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Afzet binnenland 341 102 102 106 106 107 109 109 110 110 110 Afzet buitenland 1 117 106 104 105 105 104 104 104 104 104 104 Totale afzet 1 458 105 103 105 106 105 105 105 106 105 105

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie
Afzet binnenland 448 102 102 104 104 104 103 103 103 103 103 Afzet buitenland 2 986 101 100 101 101 101 101 101 101 101 101 Totale afzet 3 434 101 100 102 102 102 101 102 102 102 102

33 Medische en optische apparatenindustrie
Afzet binnenland 308 100 102 104 103 105 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 961 97 95 96 96 96 97 97 97 97 97 Totale afzet 1 269 98 97 98 98 98 99 99 99 99 99

DM Transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 1 360 109 113 115 114 116 116 114 114 115 115 Afzet buitenland 4 667 106 107 109 109 109 111 111 111 111 111 Totale afzet 6 027 107 108 110 110 111 112 112 112 112 112

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Afzet binnenland 476 104 106 107 107 108 109 109 109 109 109 Afzet buitenland 3 024 105 105 106 107 106 105 105 105 106 106 Totale afzet 3 500 105 105 106 107 106 106 106 106 106 106

35 Overige transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 884 111 117 119 118 120 121 118 118 118 118 Afzet buitenland 1 643 109 111 113 112 116 121 121 121 121 121 Totale afzet 2 527 110 113 115 114 117 121 120 120 120 120

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Afzet binnenland 1 135 106 108 109 109 110 113 113 113 113 113 Afzet buitenland 1 039 104 105 109 108 110 112 112 112 114 115 Totale afzet 2 174 105 107 109 109 110 112 112 112 114 114

Statistisch bulletin 28 (CBS) 19/7/2001 5
Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (17) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient mei dec. jan.* febr.* maart* april* mei*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Verbruik uit het binnenland 51 886 104 105 107 106 107 107 107 107 107 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 40 616 96 121 189 185 179 170 187 169 174 . Totaal verbruik 92 501 101 112 143 141 138 135 143 135 136 .

CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Verbruik uit het binnenland 6 329 105 107 127 123 131 127 127 127 124 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 170 97 95 105 104 107 110 111 112 112 . Totaal verbruik 7 499 103 105 123 120 127 124 125 125 123 .

DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 21 150 98 95 102 99 109 105 108 114 118 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 848 113 104 113 113 116 113 112 112 112 . Totaal verbruik 33 999 103 98 106 104 111 108 110 113 116 .

15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Verbruik uit het binnenland 20 808 98 95 102 99 109 105 108 114 118 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 096 113 104 113 113 116 113 112 112 112 . Totaal verbruik 32 904 103 98 106 104 111 108 110 114 116 .

16 Tabakverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 342 102 103 107 106 110 111 112 112 112 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 752 108 103 112 113 116 114 114 114 113 . Totaal verbruik 1 094 106 103 111 111 114 113 113 113 113 .

DB Textiel- en textielproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 179 98 98 100 100 101 103 103 103 103 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 477 106 105 108 108 110 110 110 110 110 . Totaal verbruik 2 655 103 102 104 104 106 107 107 107 107 .

17 Textielindustrie
Verbruik uit het binnenland 800 99 98 100 100 101 103 103 103 103 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 067 105 104 107 107 109 109 110 110 110 . Totaal verbruik 1 867 102 101 104 104 106 107 107 107 107 .

18 Kleding- en bontindustrie
Verbruik uit het binnenland 379 97 98 99 99 99 104 104 104 104 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 410 108 107 109 109 111 112 112 112 112 . Totaal verbruik 789 103 102 104 104 105 108 108 108 108 .

DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Verbruik uit het binnenland 71 103 104 113 112 122 122 125 126 127 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 200 105 101 107 108 106 107 108 108 109 . Totaal verbruik 271 105 102 109 109 111 111 112 113 114 .

DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief meubels)
Verbruik uit het binnenland 153 102 104 109 108 111 112 112 112 111 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 734 102 102 104 104 102 102 101 102 99 . Totaal verbruik 887 102 103 104 104 104 103 103 103 100 .

DE Papier-, karton- en grafische industrie
Verbruik uit het binnenland 3 556 92 92 98 98 101 103 103 103 102 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 076 93 91 103 102 107 107 107 106 105 . Totaal verbruik 7 632 93 91 101 100 104 105 105 105 104 .

21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Verbruik uit het binnenland 884 94 94 111 111 116 117 117 116 115 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 939 93 92 111 109 117 114 114 113 110 . Totaal verbruik 2 823 93 92 111 110 117 115 115 114 112 .

22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Verbruik uit het binnenland 2 672 92 91 94 93 96 98 98 98 98 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 136 93 90 96 94 98 100 101 100 100 . Totaal verbruik 4 808 90 90 93 92 95 97 97 97 97 .

DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 1 224 100 127 212 202 221 211 213 198 206 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 549 91 134 245 238 226 211 239 209 216 . Totaal verbruik 8 773 92 133 240 233 225 211 235 207 215 .

DG Chemische industrie
Verbruik uit het binnenland 7 891 101 104 134 129 144 143 142 140 139 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 538 98 104 136 133 140 138 139 135 134 . Totaal verbruik 15 429 100 104 135 131 142 140 141 137 137 .

DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 945 99 97 107 107 108 108 108 108 108 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 899 94 92 103 103 106 106 106 106 105 . Totaal verbruik 2 845 95 94 104 104 106 107 106 106 106 .

DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie
Verbruik uit het binnenland 925 104 105 115 113 117 119 120 119 119 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 939 101 100 106 105 108 109 108 108 108 . Totaal verbruik 1 864 103 102 110 109 112 114 114 114 113 .

DJA Metaal en elektrotechnische producten-

industrie
Verbruik uit het binnenland 10 347 103 101 106 106 107 108 108 108 107 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 13 578 102 100 107 106 109 108 109 109 109 . Totaal verbruik 23 926 102 100 107 106 108 108 108 108 108 .

DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 418 101 98 106 106 108 107 107 107 106 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 341 100 95 107 106 111 110 111 111 110 . Totaal verbruik 7 758 101 97 107 106 109 109 109 109 108 .

27 Basismetaalindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 119 102 99 109 108 112 110 111 110 108 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 648 104 99 113 111 118 121 123 122 122 . Totaal verbruik 2 767 103 99 111 110 116 117 118 118 117 .

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (17) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient mei dec. jan.* febr.* maart* april* mei*

28 Metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 298 101 97 105 105 105 106 106 105 105 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 692 98 93 104 103 106 104 104 103 102 . Totaal verbruik 4 991 99 95 104 104 106 105 105 104 104 .

DK Machine- en apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 650 104 103 106 106 106 107 107 107 107 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 610 104 103 109 109 111 110 110 110 110 . Totaal verbruik 5 260 104 103 107 107 109 109 108 108 108 .

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Verbruik uit het binnenland 1 273 102 101 105 105 107 108 108 108 107 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 258 99 99 104 104 106 105 104 105 105 . Totaal verbruik 4 531 100 99 105 104 107 105 105 106 105 .

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Verbruik uit het binnenland 89 100 100 103 103 105 107 107 107 106 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 422 99 98 103 103 104 101 101 101 101 . Totaal verbruik 511 99 98 103 103 105 102 102 102 102 .

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 319 103 102 106 105 108 109 108 109 108 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 847 101 101 107 106 109 108 108 108 108 . Totaal verbruik 1 166 102 101 107 106 109 108 108 108 108 .

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 626 102 100 105 105 106 107 107 107 106 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 406 98 97 102 102 104 103 103 103 103 . Totaal verbruik 2 032 99 98 103 103 105 104 104 104 104 .

33 Medische en optische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 239 102 102 107 106 108 109 110 110 109 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 584 101 101 106 106 108 107 107 107 108 . Totaal verbruik 823 101 101 106 106 108 108 108 108 108 .

DM Transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 007 103 104 107 107 108 109 109 109 109 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 370 104 103 107 107 108 108 109 109 110 . Totaal verbruik 6 377 103 104 107 107 108 109 109 109 109 .

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 602 104 105 109 109 110 110 110 110 111 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 213 103 103 106 106 107 107 108 108 108 . Totaal verbruik 3 815 103 104 107 107 108 109 109 109 109 .

35 Overige transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 405 102 103 105 105 106 107 107 107 107 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 157 105 105 109 109 110 110 110 110 112 . Totaal verbruik 2 562 104 104 107 107 108 108 109 109 109 .

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Verbruik uit het binnenland 503 102 101 106 106 107 108 109 109 108 . Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 219 103 103 106 106 107 107 107 108 107 . Totaal verbruik 1 721 103 102 106 106 107 108 108 108 108 .

Statistisch bulletin 28 (CBS) 19/7/2001 7
Ontwikkeling van omzetten (incl BTW), prijzen en berekende hoeveelheden van kappersbedrijven (1995=100). (5)

1999 2000 2000 2001 Wijzigingen in % 1)

okt. nov. dec. jan. febr. maart* febr. 2001 maart 2001 jan. 2001- april 2000­ t.o.v. t.o.v. maart 2001 maart 2001 febr. 2000 maart 2000 t.o.v. t.o.v. jan. 2000­ april 1999­ maart 2000 maart 2000

Kappersbedrijven (SBI 9302.1)

Prijs 118 116 116 116 117 122 122 122 5,2 5,2 5,2 0,1 Hoeveelheid 102 109 107 111 124 99 101 116 1,5 3,3 2,6 6,0 Omzet 120 127 124 129 145 120 124 142 6,7 8,6 7,9 6,0

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid, volumemutaties (15)

1998 1999 2000 2000 2001 2000 2001 2001

2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. nov. dec. jan. febr. maart april jan.­april mei `00­ april '01

Procentuele mutaties t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar

3,1 5,5 3,8 5,5 0,8 1,0 ­1,4 1,0 ­1,3 2,7 ­3,9 ­2,0 ­0,1 ­1,1 1,1

Toegevoegde waarde is gedefinieerd als het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik. Het gaat uitsluitend om de productie van de SBI45 in Nederland; de export van diensten blijft dus buiten beschouwing. De cijfers zijn niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Een verdere detaillering naar bedrijfsklassen is niet beschikbaar. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 1999 en aan de Kwartaalrekeningen.

Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (1995=100), maandgegevens (23)

2000 2001

april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei

Gemiddelde dagproductie

Nijverheid 1) 113,2 108,4 111,7 97,4 92,3 109,4 113,3 120,9 122,1 109,6 116,7 116,9 116,1 106,6 Delfstoffenwinning 86,4 68,0 60,4 57,4 47,2 51,1 78,1 118,1 143,6 151,4 131,6 123,6 102,4 68,0 Industrie 118,7 116,0 121,2 104,0 98,7 119,1 119,0 121,2 118,8 103,1 114,3 116,6 119,9 113,7 Openbare nutsbedrijven 102,1 96,5 94,8 92,5 92,9 97,9 106,4 116,7 121,0 121,9 122,0 113,5 104,2 97,0

Gemiddelde dagproductie,
gecorrigeerd voor seizoen

Nijverheid 1) 109,7 109,7 111,9 111,4 110,5 110,3 108,6 110,9 117,0 107,1 112,0 112,6 112,7 108,0 Delfstoffenwinning 91,2 96,8 94,4 98,2 88,5 80,1 81,5 85,7 95,3 101,2 95,5 105,8 107,3 96,8 Industrie 113,3 112,2 115,1 113,9 113,6 114,9 112,7 114,7 121,4 109,3 115,1 114,7 114,6 110,0 Openbare nutsbedrijven 104,1 109,0 107,8 109,1 110,5 108,5 105,2 105,3 103,6 102,4 107,6 104,5 106,2 109,4

1) Exclusief bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven.

N.B. De indexcijfers zijn afgestemd op de Nationale rekeningen 1999.

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (23)

NACE Aandelen 1999 2000 2000 2001 2000 2001 REV1 in % 1) 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. dec. jan. febr. maart april mei

Procentuele mutatie t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Gemiddelde dagproductie

Nijverheid 2) 11­41 100 2,2 2,9 3,7 3,0 3,1 1,7 6,6 1,6 2,1 1,4 2,6 ­1,7

Delfstoffenwinning 11­14 9 ­6,4 ­2,3 ­2,3 ­7,9 ­2,2 0,6 ­1,2 4,0 ­2,2 ­0,3 18,5 0,0

Industrie 15­37 82 3,1 3,6 4,3 3,8 4,0 1,8 8,6 1,0 2,6 1,7 1,0 ­2,0

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/16 16 3,1 2,6 2,9 2,6 1,2 0,6 2,9 2,6 1,5 ­1,9 ­3,5 ­4,8 Vervaardiging van veehouderijproducten 151/155 4 ­0,5 ­0,5 0,3 ­0,8 ­1,0 ­4,6 2,5 0,4 ­2,9 ­11,3 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 152­158 8 7,2 4,1 3,4 3,2 2,7 2,9 5,7 1,9 3,8 3,1 3,2 Drankenindustrie 159 2 0,4 3,9 7,1 3,4 1,7 3,7 3,8 4,7 7,5 ­0,5 4,6 Tabakindustrie 16 2 ­2,4 1,8 1,7 7,0 ­1,5 1,1 ­10,9 8,6 ­3,4 ­1,5 Textiel-, kleding- en lederindustrie 17­19 2 ­1,8 2,9 3,8 3,5 4,4 3,7 14,2 1,6 5,5 3,7 ­1,0 ­6,3 Textielindustrie 17 1 ­0,2 3,0 5,5 3,4 2,4 0,9 11,4 ­0,7 3,8 ­0,4 ­2,7 Kledingindustrie 18 1 ­7,4 3,7 0,6 7,8 7,3 9,8 21,9 4,1 10,1 14,8 ­0,1 Leder-, lederwaren- en schoenindustrie 19 0 ­2,0 0,7 ­0,8 ­2,3 11,2 11,5 14,6 11,9 9,7 13,3 7,6 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 10 1,5 2,1 5,1 2,2 1,7 ­1,7 7,3 ­2,3 ­0,9 ­2,0 ­4,0 ­5,6 Papier-, karton- en papierwarenindustrie 21 2 ­1,0 3,6 3,5 5,0 3,9 0,1 7,8 1,2 ­2,1 1,1 ­0,4 Uitgeverijen, drukkerijen 22 8 2,2 1,7 5,5 1,3 1,2 ­2,3 7,2 ­3,3 ­0,6 ­2,9 ­5,0 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind. 23­25 16 6,6 4,8 4,0 5,0 5,0 2,6 5,8 3,9 4,1 0,0 5,2 1,7 Aardolie-industrie 23 2 2,4 ­1,9 ­8,8 0,1 5,9 3,2 ­0,8 6,1 1,9 1,6 5,0 Chemische industrie 24 11 8,8 6,6 5,9 6,9 5,8 3,4 6,6 4,4 5,6 0,5 7,5 1,8 Chemische basisproductenindustrie 241/247 6 9,2 8,6 6,1 9,2 5,9 1,2 2,4 2,0 4,3 ­2,5 9,7 2,0 Chemische eindproductenindustrie 242­246 5 8,3 3,9 5,8 3,7 5,5 6,6 13,2 8,0 7,5 4,6 4,8 1,4 Rubber- en kunststofverw. industrie 25 3 2,0 3,3 6,9 1,4 1,0 ­0,9 9,4 0,0 0,6 ­3,2 ­2,8 Metaalindustrie 27­35 28 2,1 4,2 6,0 4,4 6,0 3,9 12,2 1,0 4,2 6,3 3,0 ­1,3 Vervaardiging van:
metalen in primaire vorm 27 2 0,7 2,1 3,8 2,7 ­0,8 ­3,5 ­8,1 producten van metaal 28 7 2,3 3,7 3,6 4,5 6,4 2,8 14,2 ­0,4 3,8 4,7 1,2 machines en apparaten 29 6 0,1 1,7 3,6 1,7 3,9 1,0 15,9 ­3,3 2,3 3,6 3,8 elektrotechnische en precisie-apparatuur 30­33 8 3,1 11,2 15,7 10,6 12,2 9,9 16,0 9,9 7,9 11,8 6,7 transportmiddelen 34/35 5 3,3 ­3,3 ­2,5 ­3,3 ­0,8 3,4 3,7 ­1,3 4,4 6,4 2,3 20/26/36/ Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 37 10 2,6 3,3 1,5 4,2 3,9 ­0,7 12,9 ­3,5 0,1 0,7 1,4 ­1,0 Houtindustrie 20 1 2,3 1,4 0,4 ­1,9 4,7 ­4,0 14,8 ­8,8 ­3,3 ­0,6 ­0,9 Bouwmat.-, aardewerk- en glasindustrie 26 3 4,3 0,8 ­1,3 ­1,7 5,0 ­2,1 22,9 ­4,4 ­1,4 ­1,0 ­2,7 Meubel- en overige industrie 36/37 6 1,8 5,0 3,5 8,9 3,1 0,7 7,8 ­1,9 1,7 1,9 4,4

Openbare nutsbedrijven 40/41 9 5,1 2,2 3,3 2,2 1,8 2,6 1,3 2,2 4,8 0,9 2,1 0,5

Gemiddelde dagproductie, Procentuele mutatie t.o.v. de voorgaande periode gecorrigeerd voor seizoenbeweging

Nijverheid 2) 11­41 100 2,2 2,9 1,6 0,3 1,3 ­1,4 5,5 ­8,4 4,6 0,5 0,1 ­4,1

Delfstoffenwinning 11­14 9 ­6,4 ­2,3 ­5,9 ­5,5 ­1,6 15,2 11,1 6,2 ­5,7 10,8 1,5 ­9,8

Industrie 15­37 82 3,1 3,6 2,3 0,5 1,9 ­2,8 5,8 ­10,0 5,3 ­0,4 ­0,1 ­4,0

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/16 16 3,1 2,6 2,3 1,0 ­1,4 ­0,9 2,8 ­6,0 6,2 ­0,3 ­3,9 ­2,2 Textiel-, kleding- en lederindustrie 17­19 2 ­1,8 2,9 2,0 ­0,6 1,1 1,6 8,7 ­8,4 6,7 ­3,2 ­2,3 ­8,3 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 10 1,5 2,1 5,3 ­0,8 ­0,2 ­5,9 10,7 ­14,3 2,3 1,5 0,4 ­4,6 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind. 23­25 16 6,6 4,8 0,9 1,9 2,2 ­2,4 ­1,1 ­1,9 1,5 ­2,7 2,0 ­2,4 Metaalindustrie 27­35 28 2,1 4,2 2,6 ­0,4 3,3 ­1,5 8,1 ­10,5 4,9 1,0 1,0 ­6,2 20/26/36/ Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 37 10 2,6 3,3 0,9 2,0 4,7 ­7,7 11,1 ­21,8 13,7 ­0,9 0,0 ­2,2

Openbare nutsbedrijven 40/41 9 5,1 2,2 5,0 2,2 ­4,3 0,1 ­1,7 ­1,1 5,0 ­2,9 1,7 3,0

1) Aandeel in de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen, volgens Nationale rekeningen 1999). 2) Exclusief bouwnijverheid en­installatiebedrijven.

N.B. De ontwikkelingen zijn afgestemd op de Nationale rekeningen 1999.

Statistisch bulletin 28 (CBS) 19/7/2001 9
Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (23)

2000 2001

jaar juni dec. jan. febr. maart april mei juniGeldmarkt

Reporente ECB (ultimo) 4,75 4,25 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 Marginale beleningsrente ECB (ultimo) 5,75 5,25 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,50 5,50 Depositorente ECB (ultimo) 3,75 3,25 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,50 3,50

Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 4,12 4,29 4,81 4,75 4,99 4,78 5,06 4,65 4,54

Termijngelden zonder onderpand
eenmaands Euribor 4,24 4,37 4,95 4,80 4,80 4,78 4,78 4,66 4,53 driemaands Euribor 4,40 4,50 4,94 4,77 4,76 4,71 4,68 4,64 4,45 driemaands kasgeldleningen aan de lagere overheid 4,36 4,46 4,90 4,73 4,72 4,67 4,64 4,60 4,41 driemaands Euro-dollardeposito's 6,40 6,67 6,41 5,58 5,23 4,84 4,48 3,98 3,71

Wettelijke rente (ultimo) 2) 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen3) 4,50 3,25 4,50 4,70 4,70 4,70 4,10 4,10 4,10

Kapitaalmarkt

Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo)
laagste 6,00 6,10 6,00 5,70 5,70 5,70 5,60 5,70 5,70 hoogste 6,95 6,75 6,95 6,50 6,50 6,20 6,20 6,30 6,20

Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invorde- ringsrente bij belastingen.

1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie.
3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober 1992.

10 Centraal Bureau voor de Statistiek
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (27)

Gemiddelden Week 28 per dag

2001 9-7 10-7 11-7 12-7 13­7

mei juni week 26 week 27 week 28


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 5,09 5,01 4,96 5,08 5,06 5,08 5,09 5,05 5,05 5,03 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,77 4,64 4,57 4,71 4,69 4,72 4,75 4,69 4,65 4,63 5­< 8 jaar 4,98 4,90 4,84 4,97 4,96 4,98 4,98 4,95 4,94 4,94 3­< 8 jaar 4,89 4,79 4,73 4,87 4,85 4,88 4,89 4,85 4,83 4,81 Vijf langstlopende staatsleningen 5,44 5,40 5,35 5,47 5,44 5,46 5,46 5,43 5,44 5,43 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,21 5,15 5,12 5,25 5,22 5,24 5,24 5,20 5,22 5,22

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 114,1 114,6 114,9 114,3 114,4 114,3 114,2 114,5 114,6 114,7 5­< 8 jaar 122,2 122,8 123,2 122,3 122,4 122,2 122,2 122,4 122,5 122,5 8­<10 jaar 126,1 126,6 127,0 125,8 125,9 125,7 125,6 126,1 126,0 126,0

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 1) 342,2 327,3 318,6 322,6 314,7 316,8 314,1 314,9 315,9 311,9

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 362,5 365,2 366,2 365,0 365,7 365,1 365,3 366,0 366,0 365,9 Financiele instellingen
gewone obligaties 346,3 349,0 350,0 349,1 349,6 349,2 349,3 349,9 349,8 349,8 achtergestelde obligaties 422,8 427,1 428,3 427,0 427,5 427,1 427,2 427,8 427,9 427,8

Algemeen 361,5 364,0 365,0 364,0 364,6 364,1 364,2 364,9 364,9 364,9

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,70 4,63 4,63 4,59 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100

Officiele Markt

Algemeen 843,1 820,3 807,2 816,9 791,8 800,0 796,3 784,6 789,2 788,8 Algemeen excl. Kon. Olie 827,1 789,0 780,2 796,9 770,5 777,7 777,0 764,5 768,4 765,0

Internationals 852,4 856,3 839,6 840,7 816,5 827,5 817,5 807,2 813,2 816,8

Lokale fondsen 867,2 825,6 814,4 830,2 803,6 810,2 810,6 797,6 801,4 798,2 Financiele instellingen 1 027,1 1 009,5 1 014,0 1 044,7 1 004,9 1 019,5 1 017,1 993,8 995,2 998,8 Niet-financiele instellingen 809,3 748,4 725,5 731,8 712,8 714,2 716,5 710,0 715,7 707,6

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 175,9 172,9 169,9 170,8 165,7 166,8 166,6 164,3 165,2 165,6 aandelenfondsen 244,1 237,8 232,1 234,0 224,6 226,7 226,2 221,9 223,7 224,2 obligatiefondsen 130,8 132,6 132,6 132,2 131,8 132,0 131,7 131,7 131,9 131,8 geldmarktfondsen 117,5 118,0 118,1 118,2 118,3 118,3 118,2 118,3 118,2 118,3

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 358,2 342,7 326,9 326,9 318,0 318,6 320,8 315,1 317,8 317,5 CBS MIT-index 446,5 363,0 345,1 355,7 333,8 336,0 336,4 324,6 336,6 335,2 CBS MIT Small-index 525,4 458,9 425,0 422,4 397,1 400,5 405,0 384,9 399,7 395,5 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 97,0 97,7 97,5 97,1 97,1 97,1 97,4 97,1 97,1 97,0

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt

Algemeen 1 603,1 1 566,6 1 541,6 1 560,1 1 512,1 1 527,8 1 520,7 1 498,4 1 507,2 1 506,4 Algemeen excl. Kon. Olie 1 447,4 1 385,5 1 370,1 1 399,4 1 353,1 1 365,7 1 364,4 1 342,6 1 349,4 1 343,4

Internationals 1 735,2 1 752,2 1 718,0 1 720,1 1 670,5 1 693,2 1 672,7 1 651,6 1 663,9 1 671,3 Lokale fondsen 1 520,4 1 452,9 1 433,3 1 461,2 1 414,3 1 425,9 1 426,6 1 403,8 1 410,4 1 404,8 Financiele instellingen 2 139,3 2 113,3 2 122,7 2 187,1 2 103,7 2 134,3 2 129,3 2 080,4 2 083,4 2 090,9 Niet-financiele instellingen 1 290,3 1 196,2 1 159,8 1 169,9 1 139,5 1 141,7 1 145,5 1 135,1 1 144,1 1 131,2

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 193,0 190,0 186,8 187,8 182,2 183,5 183,2 180,7 181,7 182,1 aandelenfondsen 269,6 262,8 256,7 258,8 248,4 250,7 250,2 245,5 247,5 248,0 obligatiefondsen 141,9 144,2 144,4 144,0 143,6 143,8 143,5 143,4 143,6 143,6 geldmarktfondsen 121,9 122,4 122,5 122,6 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7 122,7

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 423,1 406,8 388,2 388,2 377,6 378,4 381,0 374,2 377,4 377,0 CBS MIT-index 513,4 417,5 396,9 409,1 383,8 386,4 386,9 373,3 387,1 385,4 CBS MIT Small-index 570,0 498,1 461,3 458,5 431,1 434,7 439,6 417,8 433,9 429,3 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 155,5 156,6 156,3 158,2 158,3 158,3 158,7 158,2 158,2 158,1

1) Tot 1-1-2001 CBS/Stroeve index.

Statistisch bulletin 28 (CBS) 19/7/2001 11
op
CBS uur
het
van 9.30omal
INTERNET https://www.cbs.nl persberichten morgen
De elke

12 Centraal Bureau voor de Statistiek
Deel: ' Statistisch Bulletin van het CBS '
Lees ook