Productschap Zuivel

P e r s b e r i c h t

STATISTISCH JAAROVERZICHT 1998 IS BESCHIKBAAR

Het Productschap Zuivel heeft het Statistisch Jaaroverzicht 1998 gepubliceerd. Dit uitgebreide naslagwerk bevat statistische gegevens van alle schakels in de Nederlandse zuivelkolom: melkveehouderij, zuivelproducenten, groot- en detailhandel.

Zo zijn onder meer gegevens over de structuur van de melkveehouderij terug te vinden, de ontwikkelingen m.b.t. het melkquotum en de leveringen door boerderijzuivelbereiders, maar ook het aantal zuivelfabrieken in Nederland en het aantal werknemers.

Daarnaast komen productie, consumptie, export en import van melk en zuivelproducten aan de orde, alsmede de noteringen en detailhandelsprijzen.

Het geheel wordt gecompleteerd met statistische gegevens van zuivelproducten uit de Europese Unie en informatie over de Europese marktordening.

Het Statistisch Jaaroverzicht kan telefonisch worden besteld: 070-3409419, per email: zuivel@pz.agro.nl of via internet: www.prodzuivel.nl.

Rijswijk, 28 juni 1999

Deel: ' Statistisch Jaaroverzicht 1998 Productschap Zuivel '
Lees ook