Gemeente Groningen

3
OKT
17.26

Persbericht

Statistische informatie nu ook op internet
02-10-2001

Deze week verschijnt het Statistisch Jaarboek 2001 van de gemeente Groningen. Het bevat veel algemene informatie over bijvoorbeeld, bevolking, werkgelegenheid en criminaliteit. Vanaf 3 oktober a.s. zijn deze gegevens en de digitale versie van het gebiedsinformatiesysteem Gronometer beschikbaar op de gemeentelijke website (www.groningen.nl). Gronometer was al enige tijd op diskette verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum.

Het gebiedsinformatiesysteem Gronometer lijkt op een buurtmonitor en bevat gedetailleerde informatie, over maximaal tien jaren, op wijk- en buurtniveau. Bijvoorbeeld de bevolking naar leeftijd per buurt. Zo kunnen burgers en instellingen via internet specifieke informatie over hun buurt of wijk verkrijgen en buurten met elkaar vergelijken. Ook zijn de gegevens vergelijkbaar met buurtmonitoren van bijvoorbeeld Breda en Arnhem.
Het Jaarboek is in gedrukte vorm voor f 12,50 ( 5,67) te koop bij het Gemeentelijk Informatie Centrum in de Kreupelstraat 1 in Groningen. Hier is ook de gratis folder(in meerdere talen) met kerncijfers verkrijgbaar.

Cijfers en feiten
Groningen krijgt steeds meer huiseigenaren. Het eigenwoningbezit (36,9 % in 2000) blijft toenemen. Het afgelopen schooljaar zaten er 11.045 leerlingen op de basisschool. Het voortgezet onderwijs had 11.730 leerlingen, er studeerden 17.810 leerlingen aan de regionale opleidingscentra, de Hanzehogeschool had 17.699 studenten, bij de andere hogescholen 1.364 en de Rijksuniversiteit Groningen had 18.742 studenten. In totaal stonden er dus 78.390 leerlingen en studenten bij onderwijsinstellingen ingeschreven. De rondvaartboot had het afgelopen jaar 64.000 opvarenden en de Martinitoren werd 33.268 beklommen.

Het energiegebruik (gas en elektriciteit) van kleingebruikers was in de gemeente Groningen in 2000 lager dan in 1999. Dit gold ook voor het waterverbruik per hoofd van de bevolking in de provincie Groningen.

Deel: ' Statistische informatie Groningen nu ook op internet '
Lees ook