Nederlands Uitgeversverbond

Statutaire ledenvergadering NDP

Op 22 mei houdt de NDP in kasteel Maurick te Vught haar statutaire ledenvergadering.
Op de agenda staat onder andere de voorbereiding van de proef met de gezamenlijke bezorging. Aanvang bijeenkomst 15.00 uur.

Deel: ' Statutaire ledenvergadering NDP '
Lees ook