Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V K A M E R

Brussel, 3 maart 2003

Statuut vrijwilligerswerk wordt verder behandeld in het parlement


Verschillende pogingen om een advies te krijgen van de sociale partners over het vrijwilligerswerk lijken nu eindelijk tot resultaat te leiden. De NAR (nationale arbeidsraad) heeft zijn besprekingen aangevat en zal binnen afzienbare tijd een advies uitbrengen.

Agalev vindt het de hoogste tijd dat de NAR zich uitspreekt. Immers de adviesaanvraag vanuit het parlement - commissie Sociale Zaken - dateert van einde april 2002.

Agalev zal het advies zeer grondig bestuderen en zal, indien nodig, de adviezen integreren in het wetsvoorstel.

Wij hopen dat het statuut (met o.a. fiscale en sociale zekerheidsvrijstellingen voor beperkte vergoedingen) nu nog kan gestemd worden in de Kamer.

Dit statuut is een belangrijke stap in de erkenning en waardering van de duizenden vrijwilligers die dagelijks in de weer zijn. Zij vormen mee het cement van deze samenleving.

Engagement is inderdaad niet te betalen, maar wel op een goede en volwassen manier te honoreren. De stemming van het wetsvoorstel zou een eerbewijs zijn voor alle vrijwilligers.

Joos Wauters, Fractieleider Agalev

---
Meer informatie:
Agalev Kamerfractie
Tel. 02-549 84 18 Fax 02-549 87 98
e-mail: fractie.kamer@agalev.be

Deel: ' Statuut vrijwilligerswerk wordt verder behandeld in Vlaams parlement '
Lees ook