Ingezonden persbericht

Persbericht, 30 mei 2002

Stec Groep komt met tweejaarlijkse monitoring bedrijfsruimtemarkt

Eindelijk helderheid over huisvestingseisen gebruikers bedrijfsruimten

Ruim 3.000 gebruikers van Nederlandse bedrijfsruimten krijgen deze zomer een vragenlijst in de bus over de wensen en eisen die ze aan hun huisvesting stellen. Dankzij de meting ontstaat voor het eerst een compleet beeld van de voorkeuren van deze groep bedrijven ten aanzien van locaties, huur/koop, voorzieningen en parkmanagement. Het onderzoek vindt plaats onder een representatieve groep gebruikers: klein en groot, gevestigd op diverse typen bedrijventerreinen maar ook daarbuiten, en verdeeld over alle regio's in Nederland. De Stec Groep adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed ontwikkelt de nieuwe database.

De gegevens in de database zijn van groot belang voor diverse partijen. Zo kunnen overheden de planning en invulling van bedrijventerreinen beter laten aansluiten op de vraag. Ook krijgen zij handvatten voor het implementeren van zorgvuldig ruimtegebruik. Vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars krijgen een veel beter inzicht in de gebruikers van bedrijfsgebouwen omdat de verschillende typen gebruikers, en hun huisvestingseisen, gedetailleerd in kaart worden gebracht. In de kantoren- en woningmarkt is dergelijk inzicht overigens al veel langer voorhanden.

De meting die voortaan elke twee jaar wordt herhaald is een nieuwe loot aan de stam van een structurele monitoring van de markt voor kantoren en bedrijfsruimten, en de factoren die daarbij van belang zijn, door de Stec Groep. Eerder zette het bureau de Database Locatiebeslissingen Nederland op, een continue inventarisatie van alle grote vestigingsbesluiten in Nederland. Recent gaf het ministerie van Economische Zaken de Stec Groep bovendien de opdracht om de database buitenlandse bedrijven in Nederland komende vijf jaar bij te houden.

/ / / / /

Deel: ' Stec Groep komt met tweejaarlijkse monitoring bedrijfsruimtemarkt '
Lees ook