Provincie Noord-Holland

Stede Broec ontvangt ISV-geld voor Princenhof in BovenkarspelDinsdag, 24 juli 2001

Stede Broec ontvangt ISV-geld voor Princenhof in Bovenkarspel Gedeputeerde Staten hebben besloten om in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) een bedrag van fl. 928.765,-- toe te kennen aan de gemeente Stede Broec voor het project Princenhof in Bovenkarspel.

Uit de aanvraag van de gemeente Stede Broec blijkt dat het gaat om een integraal en breed opgezet project met als doel Princenhof ook in de toekomst een wijk te laten blijven waar het goed wonen is in een aantrekkelijke groene en veilige omgeving. Het project omvat onder andere: verbetering toezicht openbare ruimte, professionalisering buurthuis Princensluis, politiekeurmerk veilig wonen, terugbrengen huuraandeel door verkoop huurwoningen, verbeteren sociale controle door herinrichting leefomgeving, meer differentiatie en huisvestingsmogelijkheden en verbeteren aanzicht woningen, verbeteren verkeersveiligheid.

Stede Broec is één van de 47 ISV-notitiegemeenten die op basis van hun door de provincie beoordeelde en goedgekeurde notities aanvragen kunnen doen voor concrete projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing. Een notitiegemeente is een gemeente met een relatief kleine stedelijke vernieuwingsopgave. De Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur brengt op 20 september 2001 in het kader van ISV een werkbezoek aan Stede Broec.

Informatie: Gemeente Stede Broec, Frans Kemerink, tel. (0228) 510 101
Print persbericht

Deel: ' Stede Broec ontvangt ISV-geld voor Princenhof Bovenkarspel '
Lees ook