Gemeente Dordrecht


---

Stedelijk Dalton Lyceum en Titus Brandsma samen verder

Vincent Brinkhof
Het Stedelijk Dalton Lyceum en het Titus Brandsma College hebben overeenstemming bereikt over de fusie. De gemeente en de schoolbesturen vinden dat de fusie tussen beide scholen bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van het onderwijsaanbod in Dordrecht. De twee scholen gaan samen verder als het Stedelijk Dalton Lyceum. Hierdoor ontstaat er zowel een kwalitatief als kwantitatief sterke VMBO-afdeling. Daarnaast worden de instroomproblemen van het Titus Brandsma College (HAVO/VWO) en het Stedelijk Dalton Lyceum (VMBO-t) door deze fusie verkleind.

De bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs en de Stichting Carmelcollege hebben overeenstemming bereikt over alle aspecten van de fusie. Er is een onderhandelaarsakkoord met de onderwijsvakcentrales afgesloten. De beide besturen gaan vervolgens verder als een nieuwe Stichting voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs.

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2002 ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie van het Titus Brandsma College en het Stedelijk Dalton Lyceum. Aan deze fusie heeft de gemeenteraad vier voorwaarden verbonden :
1. de nieuwe school heeft een openbare signatuur; 2. de nieuwe school heeft de `Dalton'-werkwijze als pedagogisch-didactisch uitgangspunt;
3. de ontwikkeling van het Leerpark wordt meegenomen bij de fusie; 4. de fusie verloopt voor de gemeente Dordrecht budgettair neutraal.

Aan al deze voorwaarden zijn voldaan.

Deel: ' Stedelijk Dalton Lyceum en Titus Brandsma samen verder '
Lees ook