Samenvatting Stedelijk Verkeers- en Vervoerplan verkrijgbaar

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad het Stedelijk Verkeers- en Vervoerplan vastgesteld. In dit plan is het gemeentelijk verkeersbeleid voor de komende tien jaar vastgelegd en is daarmee richtinggevend voor veel nieuwe ontwikkelingen. Een exemplaar van het SVVP kunt u voor F40,- (excl. BTW) bestellen bij het secretariaat van de afdeling Verkeer (tel. 3773454). Er is nu echter ook een ruime samenvatting van het rapport beschikbaar gekomen. Deze kunt u gratis afhalen bij het gemeentelijk informatiecentrum in het stadhuis.


Zoekwoorden:

Deel: ' Stedelijk Verkeers- en Vervoerplan verkrijgbaar in Arnhem '
Lees ook