Provincie Zuid-Holland

Persbericht

20-02-2003
Leve(n)de Stad: creatieve aanpak van stedelijke vernieuwing Stedelijke Vernieuwingsprijs Zuid-Holland 2003 van start

In de hal van de voormalige bibliotheek van de Technische Universiteit Delft hebben gedeputeerde Marcel Vissers en jurylid en oud-gedeputeerde Loudi Stolker de Stedelijke Vernieuwingsprijs Zuid-Holland 2003, onder de naam Leve(n)de Stad, geïntroduceerd. Meer kwaliteit en variatie in de steden is van levensbelang voor Zuid-Holland. Een creatieve aanpak van stedelijke vernieuwing is daarvoor onmisbaar. Met de Stedelijke Vernieuwingsprijs wil de provincie innovatie in de stedelijke vernieuwing bevorderen en bijzondere ideeën en projecten belonen. Tot 1 september 2003 kunnen inzendingen worden ingediend. De uitreiking van de prijs is in het najaar.

Het thema van de Stedelijke Vernieuwingsprijs is meer kwaliteit en samenhang. Meer kwaliteit door de variatie in woon- en werkmilieus beter af te stemmen op verschillen in leefstijlen. Meer samenhang door de plek van de te vernieuwen wijken in het stedelijk netwerk optimaal te benutten. De Stedelijke Vernieuwingsprijs bestaat uit twee onderdelen: de projectprijs en de ideeënprijs. De projectenprijs is bedoeld voor in uitvoering of gereed zijnde projecten, die door een bijzondere, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve aanpak een voorbeeld kunnen zijn voor andere projecten. Bij de ideeënprijsvraag gaat het om nieuwe ideeën die Zuid-Holland tot een herkenbaar en aantrekkelijk onderdeel van de Deltametropool kunnen maken. Meer informatie is te vinden op www.zuid-holland.nl/levendestad.

Duurzame toekomst
"Bij stedelijke vernieuwing gaat het heel direct om een in alle opzichten duurzame toekomst voor Zuid-Holland", zei gedeputeerde Marcel Vissers bij de presentatie. Marcel Vissers: "Met het organiseren van de Stedelijke Vernieuwingsprijs geven we inhoud aan onze ambitie om daar als provinciebestuur een eigen, actieve bijdrage aan te leveren. Maar de provincie doet meer dan alleen deze prijs uitschrijven. Stedelijke vernieuwing is een belangrijk thema bij ons ruimtelijke beleid, ook om de vernieuwing van de Zuid-Hollandse economie te stimuleren. Bij stedelijke vernieuwing moet je over de schotten binnen de overheid heenkijken. Dat hebben we maar eens opgeschreven." Met deze woorden overhandigde Vissers `Stad in Balans?', het provinciale programma voor stedelijke vernieuwing, aan jurylid Loudi Stolker. Daarin omschrijven Gedeputeerde Staten de ambities van de provincie bij het beleid voor stedelijke vernieuwing.

Jaap Bouwer van ABB Ontwikkeling, gastheer van de bijeenkomst, leidde tenslotte de aanwezigen rond door het statige complex en de omgeving van het Scuttersveld.

Deel: ' Stedelijke Vernieuwingsprijs Zuid-Holland 2003 van start '
Lees ook