Gemeente Haarlem

Dordrecht, Gouda, Haarlem, Schiedam, Zaanstad willen erkening palenproblematiek

5 steden met funderingsproblemen vragen het Rijk f 200 miljoen extra

Vijf middelgrote Nederlandse steden: Dordrecht, Gouda, Haarlem, Schiedam en Zaanstad, vragen het Rijk f 200 miljoen extra geld voor hun funderingsproblemen. De 5 steden sturen een brief aan de vaste commissie van de Tweede Kamer voor VROM. De 5 gemeenten geven aan dat ze worden geconfronteerd met zeer grote funderingsproblemen. De oplossing van deze problemen vraagt minimaal f 200 miljoen extra boven het ISV-budget, dat door het Rijk is vastgesteld. Zonder dit geld vrezen de gemeenten niet meer toe te komen aan andere taken binnen de stedelijke vernieuwing. De plannen voor stedelijke vernieuwing worden donderdag 8 april besproken in de vaste commissie van de Tweede Kamer voor VROM.

Dordrecht, Gouda, Haarlem, Schiedam en Zaanstad willen nu meer duidelijkheid. Zij vragen erkenning van hun probleem en op grond van die erkenning willen zij als 5 gemeenten een duidelijk.e status binnen het ISV en extra ondersteuning om de problematiek van funderingsproblemen te kunnen oplossen.

Totale kosten minimaal f 750 miljoen

De vijf gemeenten die samenwerken in het stedenoverleg funderingsgemeenten hebben de problematiek al duidelijk in beeld. In de periode 1990-1998 al voor ¦ 130 miljoen geïnvesteerd waarbij ¦ 65 miljoen aan subsidies is uitgekeerd. Voor funderingsherstel moet er de komende jaren meer dan ¦ 750 miljoen worden geïnvesteerd, waarvoor ¦ 230 miljoen aan subsidies en andere gemeentelijke bijdragen voor nodig is. Dit is niet te betalen uit de normale gemeentelijke reserveringen voor stadsvernieuwing en Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing

Eerdere toezegging

Eerder, in december 1997 heeft de Tweede Kamer bij de bespreking van de Stedelijke Vernieuwing al aandacht gevraagd voor de funderingsproblematiek. De toenmalige staatssecretaris Tommel heeft toen in antwoord op de motie Luchtenveld aangegeven dat hij de problemen in beeld zal brengen en dat hij een bijdrage levert aan fundamenteel onderzoek en een onderzoeksprotocol. Dit vindt op dit moment plaats

6 april 1999

persberichten

Deel: ' Steden met funderingsproblemen vragen 200 miljoen extra '
Lees ook