Persbericht Koninklijke Ahold

Koers AH Vaste Klanten Fonds stijgt 19,3% over 1998

Steeds meer Albert Heijn-klanten beleggen in Fonds

Zaandam, 21 januari 1999 - De koers van een unit in het AH Vaste Klanten Fonds, het beleggingsfonds voor klanten van Albert Heijn en Ahold-medewerkers in Nederland, is in 1998 gestegen met 19,3% tot f
148,61 (ultimo 1997: f 124,62). Het fondsvermogen nam vorig jaar toe met 34,6% tot f 778,5 miljoen (ultimo 1997: f 578,3 miljoen) en het aantal deelnemers steeg met 20% tot 128.600 (ultimo 1997: 107.000). Sinds 1 januari 1999 is de koers van een unit inmiddels weer gestegen met bijna 7% tot f 158,89.

Wekelijks 400 nieuwe deelnemers
Steeds meer Albert Heijn-klanten wisselen hun volle AH-spaarzegelboekjes in voor units (deelnamebewijzen) in het Fonds. Wekelijks komen er gemiddeld 400 nieuwe deelnemers bij. Het AH Vaste Klanten Fonds is in februari 1992 opgericht (unitkoers toen f 52,00). Sindsdien is de unitkoers jaarlijks met gemiddeld 16,5% toegenomen.

Fonds uniek in de wereld
Deelnemers doen mee door drie volle AH-spaarzegelboekjes in te leveren voor een unitzegel en/of door giraal geld over te maken. Het fondsvermogen wordt voor de helft belegd in aandelen Ahold. De koers van het aandeel Ahold is over 1998 gestegen met 31,2% tot f 69,40 (ultimo 1998). De andere helft van het vermogen wordt tegen rente aan Ahold geleend. Het Fonds is uniek in de wereld. Het biedt klanten, medewerkers en management de mogelijkheid te beleggen in de supermarkten, waar ze ook boodschappen doen èn/of werken.

Commentaar AH-Directievoorzitter Ronald van Solt In een reactie op de voortgaande goede ontwikkeling van het Fonds zegt Albert Heijn- Directievoorzitter Ronald van Solt: "De aanhoudende groei van het aantal deelnemers in het AH Vaste Klanten Fonds houdt nauw verband met de eveneens goede gang van zaken bij Ahold. Het geeft ook aan dat klanten èn medewerkers een groot vertrouwen hebben in Albert Heijn en Ahold. Ze voelen zich sterk betrokken bij de supermarkt, waar ze winkelen of werken. Het Fonds is in 1992 opgericht om de band met de klant verder te versterken. Al sinds de jaren vijftig kunnen klanten bij Albert Heijn sparen. Het Fonds bewijst dat steeds meer klanten ook graag beleggen in onze winkels. Dat vertrouwen waarderen wij zeer en daarom onderzoeken we momenteel of onze klanten ook andere financiële diensten op prijs stellen."

Deelnemers winkelen vaker bij AH
Recent onderzoek wijst uit dat deelnemers in het AH Vaste Klanten Fonds vaker dan andere klanten boodschappen doen in de winkels van Albert Heijn. Ze zijn over het algemeen jonger dan gewone particuliere beleggers in Nederland, zijn veelal van het vrouwelijk geslacht en zijn over het algemeen voorzichtig als het om beleggen gaat. De meeste deelnemers hebben tot f 5.000.- in het Fonds belegd.

Deel: ' Steeds meer Albert Heijn-klanten beleggen in Fonds '
Lees ook