Heliview Marketingservices


Steeds meer bedrijven bekend met Voice over IP

De markt voor telecommunicatie in het algemeen en datacommunicatie in het bijzonder is de laatste jaren enorm aan verandering onderhevig. Technologische en economische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het dienstenpakket op dit gebied enorm is uitgebreid. In de aanvangsfase was datacommunicatie alleen weggelegd voor organisaties die over ruime financiële middelen beschikten. De intrede van het Internet vormde hier een eerste kentering in. De invoering van nieuwe breedbandverbindingen, zoals kabel en ADSL, vormden de tweede kentering. Plots kan ook het MKB beschikken over datacom-verbindingen met een hoge capaciteit tegen een betaalbare prijs waarmee op mondiaal niveau kan worden gecommuniceerd.

Na het in gebruik nemen van verschillende middelen voor tele- en datacommunicatie zal het op elkaar afstemmen van deze middelen een logische stap zijn die veel organisaties zullen zetten. Voice over IP (VoIP) kan hierin een belangrijke rol spelen. Dit blijkt uit onderzoek van de ICT Monitor 2002 van het Bredase Heliview Marketingservice.

Gebruik

Voice over IP, het voeren van een telefoon gesprek over een verbinding die gebruik maakt van het Internet Protocol, kent een aantal voordelen dat deze toepassing aantrekkelijk maakt voor de zakelijke markt. Het meest aansprekende is wellicht het kostenaspect. Doordat deze vorm van communicatie gebruik maakt van het IP protocol, kan de gebruikelijke vorm van betaling voor een telefoongesprek, de belminuten in combinatie met de verbinding, worden vermeden. Organisaties kunnen voor een telefoongesprek door middel van VoIP gebruik maken van verbindingen die de vestiging al voor datacommunicatie gebruikt. Een groot aantal aanbieders brengt dan ook producten en diensten uit op deze markt.
Maar is de markt al toe aan deze producten en diensten? Aan het begin van 2000 troffen we nog nauwelijks vestigingen (minder dan 1 procent) aan die al gebruik maakten van VoIP. In 2002 is dit voor de totale markt opgelopen naar iets meer dan 2 procent van de geautomatiseerde vestigingen. In de grootzakelijke markt is de ontwikkeling duidelijker. Gaf in 2000 circa 4 procent van de vestigingen met meer dan 200 werknemers aan gebruik te maken van VoIP, in 2002 is dit verdubbeld naar circa 8 procent. Voor de komende 12 maanden verwachten we een verdere stijging van het gebruik van VoIP in dit segment tot meer dan 20 procent. Voor de totale markt ligt het gebruik begin 2003 naar verwachting op 6 procent van de geautomatiseerde vestigingen. Dit betekent dat begin 2003 ongeveer 8.000 Nederlandse vestigingen gebruik zullen maken van VoIP.

Bekendheid

De bekendheid met VoIP is in de afgelopen 2 jaar aanzienlijk toegenomen. Begin 2000 gaf circa 17 procent van alle geautomatiseerde vestigingen aan op enigerwijze bekend te zijn met VoIP. Aan het begin van 2002 is dit inmiddels opgelopen tot 32 procent van deze (circa 148.000) vestigingen. De mate waarin men bekend is met VoIP wordt hiernaast nogmaals grafisch weergegeven.Ongeveer 10 procent (circa 15.000 vestigingen) geeft aan goed of zeer goed bekend te zijn met VoIP.

Over Heliview

Heliview Marketingservice bv is een full-service marketingservice organisatie, gespecialiseerd in de business-to-business markt op het gebied van o.a. ICT, financiële dienstverlening en kantoorbenodigdheden. De ICT Monitor® is een doorlopend onderzoek met als aandachtsgebieden pc-gebruik, Internet en telecommunicatie. Voor meer informatie over dit persbericht, Heliview of onze producten kunt u contact opnemen met dhr. Thanassis Vassiliadis, tel.: 076-5484000.

Deel: ' Steeds meer bedrijven bekend met Voice over IP '
Lees ook