Ingezonden persbericht

Evaluatie Dudok Wonen: 3 jaar na 'Het Jongerenjaar 2008'

Steeds meer jongeren in huurwoningen

Hilversum - 'Kiezen loont' is de conclusie van bestuurder Leon Bobbe op basis van evaluatie van Dudok Wonen. De corporatie maakt drie jaar na de start van 'Het Jongerenjaar 2008' de balans op en concludeert dat er een stijgende lijn zit in het aandeel jongeren in haar huurwoningen. 'In 2007 was slechts 3 procent van onze huurders onder de 30 jaar. Inmiddels is dat gestegen naar zo'n 13 procent. Daarmee komen we dicht in de buurt van het landelijk gemiddelde van 15%', vertelt Leon Bobbe. Behoud van jongeren voor de regio is speerpunt van de strategie van de corporatie.

'We hebben deze stijging kunnen realiseren door ons te focussen op jongeren tot 30 jaar. We verhuren zoveel mogelijk woningen aan jongeren. In de praktijk komt dat neer op gemiddeld 56% van de vrijkomende woningen. Daarnaast bieden we jonge mensen voorrang bij de aankoop van een Koop Goedkoopwoning. Dat heeft erin geresulteerd dat meer dan een kwart van de verkochte woningen naar jongeren is gegaan. Maar ook op het gebied van nieuwbouw en aankopen focussen we op jongeren. In drie jaar tijd hebben we bijna 200 woningen voor jongeren aan ons bezit toegevoegd', vertelt Bobbe.

Jongeren behouden

'Het is voor de sociale en economische vitaliteit van de regio van groot belang om jongeren hier te houden. Als er geen passende woonruimte is, trekken ze weg', legt Bobbe de strategie van de corporatie uit. Drie jaar geleden lanceerde Dudok Wonen samen met twee andere corporaties 'Het Jongerenjaar 2008'. Hiermee vroegen de partijen aandacht voor het tekort aan jongerenhuisvesting in het Gooi.

Toekomst

Ook in de toekomst blijft de focus op jongeren liggen en zitten er een paar honderd woningen voor deze doelgroep in de pijplijn. 'We starten onder andere met de bouw van negentien appartementen aan de Zuiderweg, het renoveren van portiekwoningen in Hilversum Noord en het realiseren van startersappartementen in de Melkfabriek', vertelt Leon Bobbe.

----------

Deel: ' Steeds meer jongeren in huurwoningen Dudok Wonen, Hilversum '


Lees ook