Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 15-07-1999

Persbericht
Nummer: 99

Steeds meer leerarbeidsplaatsen: fiscale faciliteit werkt positief

Het aantal leerlingen, leerarbeidsplaatsen en leerbedrijven is toegenomen door het invoeren van de fiscale maatregel voor het leerlingwezen. In 1997 waren er 44.000 leerbedrijven (1996: 42.500), 108.800 leerarbeidsplaatsen (1996: 101.300) en ruim 120.000 leerlingen. Het aantal leerlingen is ten opzichte van 1996 met 11% gestegen. Bijna 80% van de leerbedrijven maakt gebruik van de fiscale maatregel voor onderwijs. Ruim 80% van de leerbedrijven is op de hoogte van de fiscale maatregel. Van de niet-leerbedrijven is dat 50% (1996: 33%).

Dit schrijft minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) in een brief aan de Tweede Kamer. Ieder jaar wordt geëvalueerd of de fiscale maatregel voor het leerlingwezen (beroepsbegeleidende leerweg) effectief is. Bovenstaande resultaten komen uit het evaluatie-onderzoek dat in opdracht van OCenW is uitgevoerd door het EIM. De conclusie is, dat de maatregel positief werkt en dat er nog ruimte is voor verdere groei. Ook komt uit de evaluatie naar voren dat in de bouwnijverheid veel gebruik wordt gemaakt van de maatregel en dat de zakelijke dienstverlening relatief weinig gebruik maakt van de regeling. De fiscale faciliteit leerlingwezen (beroepsbegeleidende leerweg) is bedoeld om het aantal leerarbeidsplaatsen voor leerlingwerknemers die een beroepsopleiding volgen te vergroten. Bedrijven kunnen jaarlijks maximaal ƒ4.750,- per leerling aftrekken van de loonbelasting en premies die ze moeten betalen. Van de kleine bedrijven zegt 49% dat de fiscale maatregel een belangrijke rol speelt bij de beslissing om leerlingen op te leiden. In 1997 hebben alle bedrijven met elkaar 289 miljoen afgetrokken van de loonbelasting en premieheffing (beschikbaar was 396 miljoen). Bedrijven hadden nog voor ongeveer 15.000 meer leerlingen een beroep op de maatregel kunnen doen

Zoekwoorden:

Deel: ' Steeds meer leerarbeidsplaatsen door fiscale faciliteit '
Lees ook