universiteit leiden

meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Universiteit Leiden
Steeds meer medicijnen met plantaardige grondstoffen

Persbericht 77 (19-jul-99)

Leiden/Amsterdam Center for Drug Research organiseert congres over natuurstoffen

Een kwart van alle geneesmiddelen die in de apotheek worden verkocht zijn tegenwoordig gemaakt van een plantaardige grondstof. In de top-twintig van de meest verkochte geneesmiddelen is de helft een natuurstof. Met name antibiotica en anti-tumor-geneesmiddelen zijn voor een groot gedeelte gemaakt uit natuurstoffen. De sectie Farmacognosie van de Universiteit Leiden organiseert hierover een groot internationaal congres.

Van 26 tot 30 juli organiseert de sectie Farmacognosie van het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research een congres op het gebied van medicinale planten en natuurstoffen. Meer dan duizend onderzoekers uit de hele wereld rapporteren daar over onderzoek naar nieuwe geneeskrachtige stoffen uit planten en micro-organismen. Op dit moment is een kwart van alle geneesmiddelen die in de apotheek worden verkocht, gemaakt uit een plantaardige grondstof, en in de top-twintig van de meest verkochte geneesmiddelen is de helft een natuurstof. Veel stoffen in antibiotica en antitumor-geneesmiddelen zijn afgeleid van natuurstoffen: respectievelijk 78% en 61% van alle nieuwe geneesmiddelen in deze categorieën die in de periode 1983-1994 werden ontwikkeld.

Een speciaal symposium is gewijd aan het onderzoek in derdewereldlanden. Vooraanstaande onderzoekers uit Azië, Afrika en Latijns Amerika zullen spreken over de vorderingen in het onderzoek naar traditionele geneesmiddelen en het exploreren van de biodiversiteit in hun regio voor het vinden van nieuwe geneesmiddelen. Het regenwoud is daarbij een welbekende potentiële bron van vele nieuwe geneesmiddelen.

Belangrijke nieuwe geneesmiddelen zoals paclitaxel (Taxolâ) en antibiotica worden apart belicht in enkele voordrachten. Ook de rol van plantenstoffen in de relatie tussen de plant en zijn omgeving komt uitgebreid aan de orde. Zo produceren planten allerlei verschillende stoffen, bijvoorbeeld stoffen die een rol spelen bij de interactie van de plant met insecten, of die de plant beschermen tegen microbiële infecties, en stoffen die planten gebruiken om onderling te communiceren. Het onderzoek op dit gebied is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen door nieuwe geavanceerde methoden en technieken. Ook in de komende jaren zijn hierdoor nieuwe doorbraken mogelijk - enkele sprekers gaan met name op dit punt in. Andere voordrachten betreffen nog weer andere toepassingen van natuurstoffen, zoals in cosmetica en als kleur-, reuk- en smaakstoffen. Deze aspecten komen onder andere aan de orde in een lezing over de analyse van de verf die Rembrandt gebruikte voor zijn schilderijen.

In het kader van de discussie over ‘groene chemie’ is het duidelijk dat het gebruik van natuurstoffen als fijnchemicaliën volop in de belangstelling staat.

Het congres met de titel '2000 Years of Natural Products Research - Past, Present and Future' is een vijfjaarlijks evenement van vier wetenschappelijke verenigingen, namelijk de

'American Society of Pharmacognosy', de 'Association Française pour l'Enseignement et la Recherche en Pharmacognosie', de 'Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung' en de

'Phytochemical Society of Europe'. De snel groeiende belangstelling voor het onderwerp verklaart ongetwijfeld de recorddeelname van meer dan duizend wetenschappers. Om deelname uit derdewereldlanden en Oost-Europa te bevorderen, is een groot aantal beurzen beschikbaar gesteld aan jonge onderzoekers uit die landen. Dit werd mogelijk dankzij een ruime sponsoring van de industrie en de vier betrokken verenigingen.

Het congres vindt plaats van 26 tot en met 30 juli in de aula van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam, Boelelaan 1105.

Meer informatie bij prof.dr. R. Verpoorte, tel. 071 527 45 28, of 071 527 4510; e-mail: verpoorte@lacdr.leidenuniv.nl; fax: 071 527 45 11.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 02 augustus 1999, 16:59 uur

Deel: ' Steeds meer medicijnen met plantaardige grondstoffen '
Lees ook