Voorlichtingsbureau Vlees


STEEDS MEER NEDERLANDERS KENNEN HET VLEESKEURMERK PVE/IKB

De bekendheid van het Vleeskeurmerk PVE/IKB groeit, aldus het Voorlichtingsbureau Vlees. Recent (september) onderzoek, dat in opdracht van het Voorlichtingsbureau Vlees is uitgevoerd door het bureau Interview*NSS, laat zien dat 65 procent van de Nederlanders tussen 20 en 49 jaar het keurmerk kent. Een percentage dat uitzonderlijk hoog te noemen is en 7% is gegroeid ten opzichte van de vorige meting in april.

De herkenning is het gevolg van de televisiecommercial die op tal van tv-zenders regelmatig wordt uitgezonden. Ook de zogeheten "koosjer"-advertentie over het Vleeskeurmerk PVE/IKB, die in augustus in diverse tijdschriften heeft gestaan, heeft bijgedragen tot een grotere bekendheid. In de advertentie werd op speelse wijze de link gelegd tussen het begrip koosjer en de betrouwbaarheid van vlees dat het Vleeskeurmerk draagt. Het speciale winkelmateriaal over het Vleeskeurmerk PVE/IKB, zoals een informatieve folder die gratis bij supermarkt en slager verkrijgbaar is, heeft eveneens de bekendheid van het keurmerk doen toenemen.

Uit onderzoek kwam voorts nog het volgende naar voren: 83 procent van de consumenten vindt het keurmerk zinvol en 72 procent van de Nederlanders acht het geloofwaardig.

De folder over het Vleeskeurmerk PVE/IKB kan worden aangevraagd via het gratis telefoonnummer 0800 0036.

Deel: ' Steeds meer nederlanders kennen vleeskeurmerk PVE/IKB '
Lees ook