https://www.svh.nl/Actueel/PersInformatie/2000Januari/13-01%20(2).htm

Zoetermeer, Donderdag 13 januari werd het Steigenberger Kurhaus 13 januari 2000 Hotel, gevestigd in Den Haag, uitgeroepen tot Leerbedrijf van het Jaar 2000 in de hotelsector. De Steigenberger Kurhaus gebeurde tijdens de SVH Manifestatie, onderdeel van Hotel uitgeroepen tot de Horecava. De jury heeft het Kurhaus de titel Leerbedrijf van het Leerbedrijf van het Jaar 2000 onder meer toegekend jaar 2000 op basis van het feit dat gedurende de gehele opleidingsperiode van de leerling een leermeester aan een leerling wordt gekoppeld. Er is een duidelijk persoonlijke aanpak waarbij een leerling altijd een vast aanspreekpunt heeft in een min of meer individuele praktijkopleiding. Het winnende bedrijf kreeg de bij de titel behorende Tjalling Teitsma Trofee uitgereikt. Tevens ontving de winnaar PR-ondersteuning en een bedrag van ƒ 500 voor de personeelspot. De jury - bestaande uit sociale partners in de horeca, directieleden van de Leerbedrijven van het Jaar 1999 en vertegenwoordigers van de SVH - nomineerden elf leerbedrijven (drie in de café/bar/discotheeksector, twee in de fastfoodsector, drie in de hotelsector en drie in de restaurantsector) uit zo'n dertig bedrijven die door consulenten-rayonmanagers waren voorgedragen. De directieleden van de elf genomineerde leerbedrijven verzorgden ten behoeve van de jury een mondelinge toelichting op hun nominatie. Bij deze laatste beoordeling hanteerde de jury de criteria: evenwichtig personeelsbestand, deelname aan activiteiten, opleidingsresultaten, doelgroepenbeleid, opleidingsklimaat en geleverde opleidingsinspanning. Op basis hiervan werd de titel Leerbedrijf van het Jaar 2000 toegekend; in beginsel één per sector. De verkiezing werd in opdracht van sociale partners georganiseerd door de SVH en heeft tot doel de waarde te benadrukken die leerbedrijven voor de horeca hebben.

Deel: ' Steigenberger Kurhaus hotel leerbedrijf van het jaar '
Lees ook