RPF-FRACTIE TWEEDE KAMER

PERSBERICHT 8 JULI 1999

 

Dick Stellingwerf wil regels voor vliegveiligheid

Co-piloot verplicht stellen

Dick Stellingwerf (RPF) vindt dat de overheid greep moet houden op de veiligheid van het vliegen. Daarom wil hij van de minister van Verkeer en Waterstaat weten of de overheid een beslissende stem heeft in de vraag of een vliegtuig met maar één piloot mag vliegen. Stellingwerf vreest dat het onderzoek om de co-piloot door een computer te vervangen, alleen voortkomt uit kostenoverwegingen. Een computer kan echter niet improviseren, en dat is in noodgevallen toch nodig.

Stellingwerf heeft daarom vandaag de volgende vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat:


1. Is het u bekend dat er in diverse luchtvaartlaboratoria in de wereld, waaronder het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), onderzoek wordt verricht naar het vliegen met slechts één piloot in onder meer verkeersvliegtuigen, waarbij in noodgevallen de taak van die piloot wordt overgenomen door een volledig geautomatiseerd besturingssysteem? (Nederlands Dagblad 8 juli 1999)

2. In wiens opdracht wordt dit onderzoek verricht? Is de Nederlandse overheid op een of andere manier bij dit onderzoek betrokken?
3. Ligt het doel van dit onderzoek alleen in kostenbesparing? Zo nee, welke andere redenen worden hiervoor dan aangevoerd?
4. Wat is vanuit het oogpunt van de veiligheid uw oordeel over deze ontwikkeling, zowel voor de lucht(reizigers) als voor het land?
5. Bent u het eens met het oordeel van de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) dat de co-piloot nooit vervangen kan worden door een computer, omdat deze in noodgevallen niet kan improviseren?
6. Is er wellicht ook al onderzoek gaande waarbij verkeersvliegtuigen zonder piloot kunnen worden bestuurd?

7. Heeft de Nederlandse overheid een doorslaggevende stem in de definitieve toestemming voor deze ontwikkeling? Zo nee, bent u dan bereid de regels zodanig aan te passen dat deze ontwikkeling mede afhankelijk wordt van de instemming van de overheid?

///////////

Deel: ' Stellingwerf (RPF) Co-piloot verplicht stellen '
Lees ook