Nieuws Eerste Kamer

dinsdag 18 mei 1999

De plenaire behandeling van wetsvoorstel

Verandering in de Grondwet inzake het correctief referendum (26.156) verloopt minder snel dan in het vergaderschema is opgenomen. Derhalve zal de stemming over dit voorstel op een later tijdstip vanavond plaatsvinden.

De vergadering van de Kamer is tot 20.30 uur geschorst. Na deze schorsing zal de behandeling worden voortgezet met de tweede termijn van de zijde van de Kamer.

De behandeling van de wetsvoorstellen

Bijzondere politieregisters (25.398)

Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek (23.251)

Bijzondere opsporingsbevoegdheden (25.403)

is na de eerste termijn van de zijde van de Kamer geschorst. De voorzetting van de plenaire behandeling is op 25 mei 1999.

Deel: ' Stemming Eerste Kamer correctief referendum uitgesteld '
Lees ook