VNO-NCW

TrendMeter van het Middenbedrijf

Dit is een persbericht van F. van Lanschot Bankiers, onderzoeksbureau ITM KPMG en VNO-NCW.

---

---
P E R S B E R I C H T

TrendMeter van het Middenbedrijf

Stemming middenbedrijf op laagste punt in zes jaar

DEN HAAG, 2 oktober 2001 - Het middenbedrijf is het afgelopen halfjaar opnieuw pessimistischer geworden. Niet eerder waren middelgrote ondernemingen de laatste zes jaar zo somber over de economische vooruitzichten. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van de Stichting TrendMeter, dat afgelopen maand werd gehouden onder 400 algemeen directeuren van middelgrote ondernemingen (20-500 werknemers).
In TrendMeter participeren F. van Lanschot Bankiers, onderzoeksbureau ITM Research, KPMG en VNO-NCW.

De middelgrote ondernemingen vrezen een verdere verslechtering van de algemene economische situatie en een aanzienlijk minder florissante ontwikkeling van hun eigen bedrijven. Het onderzoek van TrendMeter werd in de eerste helft van september gehouden; voor driekwart na de aanslagen in de Verenigde Staten. De eerste reacties op deze gebeurtenissen zijn dus grotendeels in de resultaten verwerkt. De TrendMeter Index, die de stemming in het Nederlandse middenbedrijf weergeeft, daalde van een waarde van 27 in april 2001 naar een waarde van 20 in september van dit jaar. Dat is de laagste stand sinds november 1995. De sterke afname wordt veroorzaakt door beduidend lagere verwachtingen ten aanzien van de groei van de werkgelegenheid, de winstontwikkeling en het investeringsverloop. De verwachtingen ten aanzien van de orderportefeuille hebben de laagste stand bereikt sinds de start van TrendMeter in 1994. Ook de index van de winstontwikkeling daalde naar de laagste waarde ooit gemeten.

Waren de ondernemers een jaar geleden nog overwegend positief gestemd over de algemene economische situatie, een halfjaar geleden overheerste het pessimisme al. In de achterliggende zes maanden is dat pessimisme alleen maar groter geworden.
Van de 400 ondervraagde algemeen directeuren verwacht 70 procent een verslechtering van de algemene economische situatie in Nederland; dat was in het vorige TrendMeter-onderzoek (april 2001) nog 63 procent. De bezorgdheid over de economische situatie wordt breed gedragen. Net als een half jaar geleden, wordt in alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven een verslechtering van de algemeen economische omstandigheden verwacht.

De volledige uitkomsten van het onderzoek zijn op te vragen via: Stichting TrendMeter
p/a VNO-NCW
telefoon: 070 - 3490 167.

De tekst is ook te vinden op de website van VNO-NCW: www.vno-ncw.nl


02 okt 01 16:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Stemming middenbedrijf op laagste punt in zes jaar '
Lees ook