Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V K A M E R

Brussel, 28 februari 2003

Weldra stemming over belasting op speculatieve kapitaalsbewegingen


Het gaat de goede kant op met het wetsvoorstel dat bijna een jaar geleden werd ingediend door o.a. Agalev-kamerleden Leen Laenens en Ferdy Willems met als doel het instellen van een Tobin-taks (Spahn-variant)*.

Tijdens de laatste hoorzittingen, die op 18 februari werden gehouden, hebben de professoren Lieven Denys (VUB), Luc Van Liedekerke (KUL) en Bruno Jettin (ATTAC Frankrijk) de tegenstanders van het voorstel op briljante wijze van repliek gediend.

Nu staat dus niets meer in de weg voor de behandeling van dit voorstel in de Commissie Financiën van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De Agalev-Ecolo fractie heeft er bij de Voorzitter van deze commissie (Olivier Maingain, MR) en de Voorzitter van de Kamer (VLD) uitdrukkelijk op aangedrongen dat de stemming zou plaatsvinden tijdens de eerstvolgende vergadering van de Commissie.

Leen Laenens, Volksvertegenwoordiger
Joos Wauters, Fractieleider
Peter Vanhoutte, Volksvertegenwoordiger
Ferdy Willems, Volksvertegenwoordiger


* De activiteiten van speculanten hebben een aanzienlijk destabiliserend effect op de landen waarvan de munt voorwerp wordt van deze speculatie. Om dit tegen te gaan, stellen de indieners van het wetsvoorstel een alternatief voor de "Tobin-taks" voor, nl. de "Spahntaks". In tegenstelling tot de eerste taks stelt deze taks een tweetrapssysteem voor: een lage taks van 0,01 of 0,02 procent op alle verrichtingen en een taks van tachtig procent van zodra de wisselkoers van de betrokken munt een vooraf bepaalde bandbreedte overschrijdt. De indieners wensen dat de opbrengst van de taks, geheven in de EU-lidstaten, naar een fonds in de schoot van de Europese Unie gaat om te gebruiken voor ontwikkelingssamenwerking, de strijd tegen de sociale en ecologische onrechtvaardigheid en het behoud van de internationale publieke goederen.
---
Meer informatie:
Agalev Kamerfractie
Tel. 02-549 84 18 Fax 02-549 87 98
e-mail: fractie.kamer@agalev.be

Deel: ' Stemming over belasting op kapitaalsbewegingen in Vlaanderen '
Lees ook