Persbericht Amsterdam Exchanges


02 Jun 1999 Stemmingsbeeld optiebeurs van Amsterdam Exchanges

Calls in totaalomzet in meerderheid

Op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges bestond woensdag een lichte voorkeur voor callopties. Van de 122.000 verhandelde contracten waren 66.000 een call. Tot vlak voor het sluiten van de handel stonden de opties en futures op de AEX-index en de opties ABN AMRO gebroederlijk op de eerste plaats in het omzetklassement. Dankzij enkele late orders konden de AEX-indexopties nog iets uitlopen en kwamen uit op een totaal van 13.000 contracten. De puts juni 1999/550 en 560 waren het meest in trek: deze series kenden een gezamelijke omzet van 3.700 contracten.
ABN AMRO stond om half vijf op een totaal van 11.000 opties, waarvan 7.400 calls. De futures op de AEX-index waren uiteindelijk goed voor 10.000 contracten. Bijna 90 procent van deze omzet kwam voor rekening van het juni-contract.
Baan bleef net onder een omzet van 10.000 contracten steken. Een kwart van de orders die voor Baan binnenkwamen betrof een openingskoop voor calls.
Beleggers met interesse voor Ahold brachten juist veel openingsverkopen voor callopties binnen. Net als bij Baan was dit een kwart van de gehele orderstroom. Voor Ahold werd een omzet genoteerd van 8.300 optiecontracten.
ING en Koninklijke Olie behaalden beide een omzet van rond de 7.500 contracten. Callopties hadden bij beide fondsen een kleine meerderheid. Elsevier en Aegon behaalden eveneens een omzet die dicht bij elkaar in de buurt zat: 5.600 tegen 5.200 contracten.

slotstanden indices

* AEX-index: 556.56 (vorig slot: 553.19)

* Amsterdam Midkap-index: 591.99 (vorig slot: 595.73)
* Amsterdam Financials Sector index (AFSX): 463.03 (vorig slot: 463.92)

* Amsterdam Informatie Technologie Sector index (AISX): 543.75 (vorig slot: 550.06)

indexstanden 17.00 uur

* FTSE Eurotop 100 index: 2949 (vorig slot: 2927.88)
* FTSE Eurotop Banks Sector index (EBSX): 968 (vorig slot: 963.58)
* FTSE Eurotop Information Technology Sector index (EFSX): 1016 (vorig slot: 1020.78)

© Amsterdam Exchanges / Marketingcommunicatie

Deel: ' Stemmingsbeeld optiebeurs Amsterdam Exchanges '
Lees ook