Eerste Kamer der Staten Generaal

Motie-Boorsma over de financiële positie van herindelings- en plattelandsgemeenten aangenomen en overig stemmingsnieuws

dinsdag 2 juli 2002

De Eerste Kamer heeft vandaag de

Motie-Boorsma (CDA) c.s. inzake het betrekken van de financiële positie van onder andere herindelings- en
plattelandsgemeenten bij de toegezegde evaluatie van de wet (27.293 EK, nr. 217d) bij zitten en opstaan unaniem aangenomen.

De pkb

Mainportontwikkeling Rotterdam (24.691, nrs. 49 en 50)
is aangenomen. De fractie van de OSF is daarbij aantekening verleend.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Stemmingsnieuws Eerste Kamer der Staten Generaal 02-07-2002 '
Lees ook