Eerste Kamer der Staten Generaal

Wet op het BTW-compensatiefonds aangenomen en overig (stemmings-)nieuws

dinsdag 25 juni 2002

Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Wet op het BTW-compensatiefonds (27.293) zonder stemming aangenomen.
Tijdens de behandeling is de

Motie-Boorsma (CDA) c.s. inzake het betrekken van de financiële positie van onder andere herindelings- en
plattelandsgemeenten bij de toegezegde evaluatie van de wet (27.293 EK, nr. 217d) ingediend. De stemming over deze motie vindt plaats op 2 juli 2002.

het wetsvoorstel

Verruiming bevoegdheid enkelvoudige kamers (28.215)
is in eerste termijn behandeld. De behandeling is op verzoek van de Kamer geschorst. De voortzetting van deze behandeling en eventuele stemmingen vinden plaats op 2 juli 2002.

De plenaire behandeling van de

Wet sociale zekerheidsrelatie Marokko (28.275)
is na de eerste termijn van de Kamer geschorst op verzoek van de regering. De voortzetting van de behandeling vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip.

Het wetsvoorstel

Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de
luchthaven Schiphol (27.603)
is zonder stemming aangenomen. SP en OSF is daarbij aantekening verleend.
Tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel is de

Motie-Baarda (CDA) c.s. inzake de
aanpassing van het stelsel van inrichting en gebruik van Schiphol (27.603, EK nr. 88k)
ingediend. Deze motie is bij zitten en opstaan unaniem aangenomen.

De wetsvoorstellen

Wet inzake de geldtransactiekantoren (28.229)

Wijziging begroting Economische Zaken 2002 (voorjaarsnota) (28.305)

Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2002 (voorjaarsnota) (28.321)

Wijziging begroting Justitie 2002
(voorjaarsnota) (28.300)
zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Stemmingsnieuws Eerste Kamer der Staten Generaal 25-06-2002 '
Lees ook