Eerste Kamer der Staten Generaal

Stemmingsnieuws

dinsdag 25 september 2001

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen

Aanpassingswet euro (27.472)

Rijkswet aanpassing rijkswetten euro (27.473) (R1668)

Wijziging begroting Verkeer en Waterstaat 2001 (voorjaarsnota) (27.753)

Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2001 (voorjaarsnota) (27.754)

Wijziging begroting Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2001 (voorjaarsnota) (27.755)

Wijziging begroting Nationale Schuld 2001 (voorjaarsnota) (27.756)

Wijziging begroting Financiën 2001
(voorjaarsnota) (27.757)

Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2001 (voorjaarsnota) (27.758)

Wijziging begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin 2001
(voorjaarsnota) (27.759)

Wijziging begroting Koninkrijksrelaties 2001 (voorjaarsnota) (27.760)

Wijziging begroting Defensie 2001
(voorjaarsnota) (27.761)

Wijziging begroting Algemene Zaken 2001 (voorjaarsnota) (27.762)

Wijziging begroting Gemeentefonds 2001 (voorjaarsnota) (27.763)

Wijziging begroting Provinciefonds 2001 (voorjaarsnota) (27.764)

Wijziging begroting Economische Zaken 2001 (voorjaarsnota) (27.766)

Wijziging begroting Fonds economische structuurversterking 2001 (voorjaarsnota) (27.767)

Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001 (voorjaarsnota) (27.768)

Wijziging begroting Spaarfonds AOW 2001 (voorjaarsnota) (27.769)

Wijziging begroting Diergezondheidsfonds 2001 (voorjaarsnota) (27.781)
zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Stemmingsnieuws Eerste Kamer '
Lees ook