StemNLwijzer is Stemwijzer + 1 open vraag. Een evolutionair systeem


Door een open vraag toe te voegen aan de 72 vragen van stemwijzer ontstaat een burger dialoog. De vragen opslaan maakt een geschikt direct democratisch systeem.

Den Haag, 20170206 -- Met StemNLwijzer.nl kunnen burgers vragen en bestuurders voordragen. Geen enkele politieke partij is transparant of geeft rekenschap over de dialoog met haar burgers. In de achterkamertjes gaat het mis. Vrij & transparant iets vragen is een groter democratisch recht dan stemmen. De StemNLwijzer.nl app is 100% transparant dankzij blockchain technologie. De meest geïnvesteerde en revolutionaire technologie sinds het internet zelf. De app generatie heeft eindelijk haar democratie uitgevonden. De techniek is net op tijd.

StemNLwijzer is Stemwijzer + 1 open vraag. Een evolutionair systeemWat wil de burger nu echt ? StemNLwijzer.nl vraagt de burger gewoon. Vrij & transparant.Daaran kiezen dezelfde burgers hun favoriet, zodat het best bovenkomt. De 72 vragen van de Prodemos stemwijzer zitten er ook in, maar die zijn vaak scheef wordt aangetoond. Toch een begin. Prodemos wordt gebenchmarkt en op hun vragen doorgevraagd. Ook open doos (alle)partij vergelijk & advies. Wijzigen voorkeur mag.   

StemNLwijzer.nl  is  een wereldprimeur zowel in techniek als in de aanpak. Een 100% (hiërarchische) blockchain technologie in nationale verkiezingen is een wereldprimeur. Er is een doordachte implementatie in het Nederlands politiek bestel. Enkele kandidaten van StemNL zeiden trouw aan StemNLwijzer. Een oproep aan alle Nederlandse kandidaat- kamerleden gebruik te maken van dit transparante tool om rekenschap af te leggen over hun burgerdialoog. De burgers transparant en vrij te laten vragen. Een groter democratisch recht dan stemmen zelf. 

Kandidaat kamerleden die beloven trouw te zijn aan StemNLwijzer.nl geven voortaan altijd de mening van StemNLwijzer.nl in de Tweede Kamer. Ze mogen lid blijven van hun oude politieke partij. Bij lidmaatschap wordt wel gevraagd populisme en geweld en discriminatie af te zweren omdat het niet past bij de digitale burgerdialoog. Als laatste wordt leden gevraagd om voor voorgedragen bestuurders te kiezen. Dit voorkomt handel in bestuursfuncties en achterkamerpolitiek.

StemNLwijzer verbindt burgers digitaal met haar app. Niet-stemmen of proteststemmen hoeft dan niet meer, men kan alles kwijt in een gesprek waar u wordt gehoord. Vragen zijn fatsoenlijk, bestuurders van goede naam en kundig. We zorgen voor een best-off-class zaken kabinet.


Deel: ' StemNLwijzer is Stemwijzer + 1 open vraag. Een evolutionair systeem '
Lees ook