Stemverklaring van de PGN-fractie over het Masterplan Binnenstad

uitgesproken door Peter Zwart in de raadsvergadering van 25 juni 1999

Voorzitter,

3085 Nieuwegeiners hebben zich uitgesproken voor het Masterplan Binnenstad
8910 Nieuwegeiners hebben zich uitgesproken tegen het Masterplan Binnenstad
De opkomst was 24,87%. Met andere woorden het referendum is ongeldig.

Dat zijn de feiten !

Voor de fractie van PGN betekent dit dat wij ons niet gebonden achten aan de uitslag van het referendum. Wij hadden dat, ongeacht de uitslag, erg graag anders gezien en stonden te popelen om de uitslag van een geldig referendum te volgen.

Het referendum is mislukt maar heeft natuurlijk wel een betekenis. De lage opkomst is een verlies voor Nieuwegein als gemeenschap omdat het bestuur, wij allen dus, een onmiskenbaar probleem heeft met het draagvlak in de samenleving. Daar zullen we mee moeten leven. Maar we zullen ook moeten proberen daar iets mee te doen. Nu de burger niet heeft willen kiezen, moeten wij dat doen en als we een beetje verstandig zijn dan doen we dat in een constructieve sfeer.

De PGN fractie heeft er geen behoefte aan om nu te gaan filosoferen of zelfs te speculeren over hoe de kiezers die niet zijn opgekomen "mogelijk - zouden - zijn - gaan - stemmen". Dat is vrijwel onmogelijk en daarin schuilt ook een levensgrote valkuil voor de Nieuwegeinse politiek. Blijkens citaten uit de pers zijn er veel mensen die verwachten dat de politiek, ongeacht de uitslag, de zaken toch wel in hun eigen voordeel zullen uitleggen. Die verwachting zegt iets over het vertrouwen van de burger in de politiek en er zou ons allen veel aan gelegen moeten zijn om nu juist niet in die valkuil te trappen. De PGN fractie speculeert dus niet en houdt het maar liever bij de feiten.

De tegenstanders van het Masterplan zullen teleurgesteld zijn dat er geen geldige referendum uitslag is met een negatief oordeel over het Masterplan. Net zo goed moeten de voorstanders van het Masterplan teleurgesteld zijn dat er geen positieve referendum-uitslag is over het Masterplan. Maar de voorstanders moeten zich, in de situatie die nu is ontstaan, realiseren dat de ongeldigheid van dit referendum een negatieve indicatie is. En een negatieve indicatie mag nooit worden uitgelegd als blijk van draagvlak onder de inwoners voor het Masterplan. Dat betekent dus concreet: dat zowel voor- als tegenstanders van het Masterplan een enorm probleem hebben. Net zo goed als er geen draagvlak is tegen is er geen draagvlak voor.

Het is nu aan de raad om een oordeel te geven over het Masterplan en de fractie van PGN wil de raad nadrukkelijk oproepen dat te doen op een constructieve wijze. Daarmee bedoelen we het volgende: We kunnen vanavond natuurlijk discussiëren over de verschillen in de standpunten van de diverse partijen. Daarmee zouden we, opnieuw, de nadruk leggen op de zaken die ons scheiden. Maar het kan ook anders en daarvoor willen wij graag een voorzet geven. De PGN fractie wil nu juist graag de nadruk leggen op de overeenkomsten die er zijn, want die zijn er veel meer dan tegenstellingen. Als alle partijen daartoe bereid zijn en de wil hebben om, op de punten van verschil, nader tot elkaar te komen, moet het mogelijk zijn om in de raad een beter draagvlak te vinden dan bij de kiezer. Daarom is het van het grootste belang dat, als het Masterplan wordt aangenomen, alle partijen zowel voor- als tegenstanders van het Masterplan positief aan de slag gaan met dit plan.

Daarmee bedoel ik:

* haal de verdere uitwerking van het plan weg uit de sfeer van het geheimzinnige achterkamertje,

* laat ons, veel intensiever dan tot nu toe, betrokken zijn bij de uitwerking,

* luister naar de suggesties voor alternatieven en
* laat zien wat daarmee wordt gedaan.

Voorzitter, wat ons betreft is het onomstreden dat het Nieuwegeinse centrum, als winkel-, cultuur-, en verblijfscentrum, een flinke facelift kan gebruiken. Het centrum is niet af, is dat ook nooit geweest en er ligt zelfs nog een heel terrein braak. Waar u en wij van mening verschillen is de mate waarin de verbetering moet gebeuren, hoeveel huizen daarvoor moeten worden gesloopt en hoeveel kantoorruimte daarvoor moet worden gebouwd. Wij zien beslist niet in dat wij niet nader tot elkaar zouden kunnen komen. Wij hebben, ook op onze pijnpunten, nooit gezegd dat niets kan. Het lijkt ons dus hoog tijd om te discussieren over hoeveel dan wel. Dat is nu juist wat we, tot nu toe, steeds hebben gemist.

Voorzitter, wij hebben onze bereidheid tot concessies getoond. Wat ons betreft is het nu aan uw college en aan de andere fracties om hetzelfde te doen voordat het feest kan beginnen.

Het is jammer dat, als gevolg van de gekozen vergaderorde, niet op onze oproep kan worden gereageerd. Daarom heeft de fractie van PGN nu geen andere keuze dan tegen het Masterplan Binnenstad te stemmen.

Ik wil eindigen waar ik begon. Het eerste Nieuwegeinse referendum heeft een gigantisch draagvlak-probleem aan het licht gebracht. Willen we dit probleem bij de hoorns vatten dan is een consensus over het Masterplan een belangrijk vertrekpunt. Dat kan alleen worden bereikt als iedereen bereid is te bewegen. Wij hebben de voorzet gegeven, wie volgt?

Deel: ' Stemverklaring PGN over Masterplan Binnenstad Nieuwegein '
Lees ook