Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-026
DATUM: 17 februari 1999

Bepaal uw politieke voorkeur met de Stemwijzer en Programvergelijking op internet

Mensen die nog niet weten op welke partij ze stemmen tijdens de provinciale verkiezingen van 3 maart 1999, kunnen nu met de Stemwijzer en de Programvergelijking op Internet (www.provincies.nl) hun politieke voorkeur testen. De Stemwijzer en de Programvergelijking zijn een onderdeel van een interprovinciale site die vanaf 1 januari op het Internet staat. Op deze manier wil de provincie de kiezers zoveel mogelijk informeren over de provinciale verkiezingen die op 3 maart 1999 gehouden worden. Tijdens het Open Huis op 20 februari 1999 van 10.00 uur tot 16.00 uur kan de Stemwijzer ingevuld worden op de afdeling Voorlichting. Ook kunnen bezoekers de Programvergelijking bekijken. Met behulp van de Stemwijzer kan iedereen zijn of haar politieke voorkeur bepalen. De test vindt plaats aan de hand van 22 stellingen en uitspraken uit de verkiezings programma's van de deelnemende politieke partijen. Na beantwoording van de stellingen kan worden aangegeven welke onderwerpen men extra belangrijk vindt. Het programma berekent vervolgens een stemadvies. Na dit stemadvies kan men ook nog kijken in welke mate de standpunten van de politieke partijen overeenkomt met de eigen mening. Een ander belangrijk onderdeel van de site is de Programvergelijking. Dit is een matrix waarin de stellingsnames van de politieke partijen over belangrijke onderwerpen naast elkaar zijn gezet. Op deze manier onstaat voor de kiezer een helder overzicht van de standpunten van alle deelnemende politieke partijen. De interprovinciale site (www.provincies.nl) is een gezamenlijk initiatief van de provincies en presenteert wetenswaardigheden over de provincies en de verkiezingen. De site verschaft informatie over de gang van zaken bij de verkiezingen, de politieke partijen en de politieke kaart van de provincies. Daarnaast biedt de site toegang tot de provinciale site, www.flevoland.nl. Op deze site is alles te vinden over het provinciale bestuur, de zes gemeenten en de geschiedenis van Flevoland.

Deel: ' Stemwijzer en programvergelijking op Internet '
Lees ook