Stemwijzer voor duurzame politiek


Vergelijkingssite voor duurzame partijen met https://www.stemwijzervoordetoekomst.nl

Hoogkarspel, 20150309 -- De westerse leefstijl zal de komende 10 of 20 jaar overgaan in een duurzame leefstijl. Dit kan geleidelijk of door een ineenstorting van het systeem. Voor een geleidelijke overgang is duurzame politiek nodig. Wat is duurzame politiek en bestaat er wel een duurzame partij? Bepaal dit zelf met de vergelijkingssite voor duurzame partijen https://www.stemwijzervoordetoekomst.nl Maatregelen, achtergrondinformatie en de standpunten van de partijen zijn vermeld.

Deze stemwijzer is anders dan gebruikelijk. De Stemwijzervoordetoekomst.nl gaat uit van duurzame maatregelen en vergelijkt deze met de standpunten van de politieke partijen. Per maatregel staat aangegeven welke politieke partij vóór of tegen is. Op de website wordt uitgelegd waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn. Alle grote problemen komen aan bod zoals economie, tegenstellingen tussen arm en rijk, opwarming van de Aarde, de groei van de bevolking, immigratie etc. De gebruikte standpunten van de verschillende partijen staan ook op de website. Er zijn meerdere partijen aan te wijzen voor een duurzame samenleving. De stemwijzer is geschikt voor 2eKamer-, Europese-, Staten- en gemeentelijke verkiezingen.

Leven op te grote voet
De stemwijzer is gebaseerd op de Voetafdruk. Hiermee meet men het consumptie gedrag van een persoon, land en Aarde. De Voetafdruk van Nederland is 4x te groot. Dit komt door de grote hoeveelheid mensen in ons kleine land die ook nog eens veel te veel consumeren. De hele wereldbevolking samen leeft nu op te grote voet; het ene land meer dan het andere. De wereldbevolking heeft nu al bijna 1,5 x Aarde nodig om te leven. Er wordt dus roofbouw gepleegd op de Aarde! Sinds 1970 gebruiken alle mensen meer dan de Aarde duurzaam kan opbrengen.

De bevolking neemt in bijna alle landen toe; in Nederland met ongeveer 200 per dag. De economie moet volgens politici en economen altijd blijven groeien. Men moet steeds meer geld verdienen en uitgeven. Deze activiteiten kosten meestal energie. Dit betekent dat steeds meer mensen steeds meer fossiele brandstoffen verbruiken. De CO2uitstoot neemt wereldwijd almaar toe. Hierdoor warmt de aarde steeds sneller op. De zeespiegel stijgt en het klimaat verandert sterk.

Te nemen maatregelen
De Voetafdruk van Nederland verkleinen kan als zowel de bevolking als de economie flink krimpt. Hiervoor zijn impopulaire maatregelen noodzakelijk zoals kleinere gezinnen, een immigratie stop, opname asielzoekers in hun eigen regio en een duurzame economie zonder groei. Als deze maatregelen vele jaren zijn uitgevoerd wonen er in Nederland veel minder mensen. Deze mensen hebben minder te besteden, hebben bijna allemaal werk met kortere werkweken. Ook is het verschil tussen arm en rijk kleiner. Door dit alles zijn de meeste mensen gelukkiger dan nu.

Hoe langer wij doorgaan met onze leefstijl, hoe minder onze kinderen en kleinkinderen van ons erven. Doorgaan betekent tegen het einde van deze eeuw een vijandig klimaat, uitgeputte grondstoffen, de vernietiging van de leefomgeving, nog maar weinig soorten planten en dieren, voedselschaarste, massale migratie en bijna onvermijdelijk oorlog.


Deel: ' Stemwijzer voor duurzame politiek '
Lees ook