Provincie Zuid-Holland


9 februari 1999

StemWijzer voor Statenverkiezingen

Met het oog op de 3 maart te houden Provinciale-Statenverkiezingen is een "StemWijzer Zuid-Holland 1999" vervaardigd. Het is een computerspel waarmee men de eigen politieke voorkeur kan toetsen aan de hand van stellingen en uitspraken over actuele onderwerpen, ontleend aan de verkiezingsprogrammas van in Provinciale Staten van Zuid-Holland vertegenwoordigde politieke partijen.

Het computerspel is te vinden op de gezamenlijke Internetsite van de provincies http://www.provincies.nl onder Zuid-Holland en dan bij StemWijzer en kan zo direct worden gespeeld.
De StemWijzer Zuid-Holland 1999 is bovendien uitgebracht op diskette (voor MS-DOS computers met Windows 3.1 of hoger), gratis verkrijgbaar bij het provinciehuis Zuid-Holland, afdeling Communicatie, telefoon 070 441 6622.

De StemWijzer Zuid-Holland 1999 is vervaardigd door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) in samenwerking met de provincie Zuid-Holland.
(Download De Stemwijzer)

Deel: ' StemWijzer Zuid-Holland 1999 voor Statenverkiezingen '
Lees ook