NIBRAJuryvoorzitter ing. A. Metaal overhandigt de Nibra scriptieprijs aan Stephan Wevers

Stephan Wevers wint Nibra scriptieprijs 1999

Op donderdag 28 oktober is tijdens de opening van het Academisch Jaar voor de derde maal de Nibra scriptieprijs 1999 uitgereikt. Dit jaar viel de eer ten deel aan Stephan Wevers, plaatsvervangend commandant regionale brandweer Twente. Zijn scriptie met als titel Raison dêtre handelt over de veiligheisrisicos tijdens repressief optreden en werd door de jury als beste beoordeeld. In totaal waren zes scripties voor de Nibra scriptieprijs 1999 genomineerd.

Methode Wevers

>Uit onderzoek van onder andere de Inspectie voor het Brandweerwezen is gebleken dat er veel officieren zijn met te weinig repressieve ervaring. Via een analyse van de ervaring die op grond van de besluitvormingsmethodiek noodzakelijk wordt geacht en een berekening van het hiervoor benodigde aantal uitrukken en oefeningen, komt Wevers in zijn scriptie tot heldere organisatorische en beleidsmatige consequenties voor de geoefendheid van officieren-van-dienst.

Samengevat betekent dit dat iedere officier-van-dienst in zijn verzorgingsgebied per jaar 300 meldingen moet kunnen krijgen om feitelijk 10 tot 12 keer per jaar de gewenste ervaringskennis in de praktijk te kunnen opdoen. Wanneer dit niet het geval is, moeten realistische oefeningen dit gebrek aan ervaring compenseren.

Een te kleine organisatie met te weinig incidenten zorgt voor te weinig ervaringsopbouw en derhalve voor een kwalitatief niet goed functionerende organisatie. Volgens de jury is met de methode Wevers eenvoudig te bepalen waar de brandweerorganisatie staat!

Publicatie Nibrascriptieprijs

De scriptie van Stephan Wevers zal door het Nibra worden gepubliceerd. De jury heeft voorgesteld in deze uitgave ook een samenvatting van de andere genomineerde scripties op te nemen, omdat deze een goede bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van het beleid om de veiligheid van het personeel tijdens de brand-en rampenbestrijding te verbeteren.

Deel: ' Stephan Wevers wint Nibra scriptieprijs 1999 '
Lees ook