Gemeente Gent

Sterilisatiecampagne zwerfpoezen

Tijdens de zomermaanden zullen er in het kader van de poezensterilisatiecampagne door de Dienst Openbare Gezondheid geen zwerfpoezen worden gevangen. De campagne liep van begin oktober 1998 tot eind juni 1999 en er werden in het totaal 264 poezen gevangen waarvan 215 gezonde. Deze laatste werden onvruchtbaar gemaakt en op dezelfde locatie opnieuw uitgezet. De dieren met kattenaids heeft men laten inslapen.

Er werden poezen gevangen in de Bloemekenswijk, rondom de Westerbegraafplaats, in de wijk Nieuw Gent, in Sint-Amandsberg, in Gentbrugge en in diverse wijken waar zich problemen voordeden.

De poezen werden telkens vrij vlot gevangen dankzij de medewerking van de buurtbewoners. De wijken die werden bezocht, dragen nu de vruchten van de campagne, er zwerven geen tientallen kittens rond. Het blijft wel een probleem dat nog steeds veel mensen hun eigen huiskat of de nakomelingen ergens dumpen. Daarom wordt via deze weg nog eens een oproep gedaan aan de eigenaars van huisdieren om de poes onvruchtbaar te maken, wanneer men zelf geen kittens wil grootbrengen.

Eind september zal de campagne opnieuw van start gaan. De eerste weken zullen poezen gevangen worden op diverse locaties in Rooigem, te beginnen in de Kempstraat. Omwonenden en betrokkenen zullen in de eerste helft van september persoonlijk worden verwittigd.

Mensen die op de hoogte zijn van zwerfpoezenlocaties in Rooigem of in andere wijken, kunnen de gegevens schriftelijk doorgeven aan de Dienst Openbare Gezondheid, Baudelohof, 9000 Gent. Wie op eigen initiatief poezen wil laten steriliseren maar ze niet kan vangen, kan tegen waarborg een kooi lenen bij de Dienst Openbare Gezondheid. Er wordt wel een bewijs van sterilisatie gevraagd.

Informatie

Dienst Openbare Gezondheid
Baudelohof

9000 Gent
tel. (09)225 32 23 - fax (09)233 39 85.

Last modified on: 09/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Sterilisatiecampagne zwerfpoezen Gent '
Lees ook