Ingezonden persbericht

30 januari 2003

Sterk toenemende belangstelling voor veilig sparen

Nu de beurzen records blijven breken, in negatieve zin, neemt de belangstelling voor veilig sparen enorm toe. Tot voor kort werd nog afgegeven op sparen via spaarrekeningen en deposito's. Maar een lage én zekere rente wordt momenteel geprefereerd door een toenemende groep beleggers. De bezoekersaantallen van de Sparenpagina, het portal voor sparend Nederland, tonen dit overduidelijk aan. In de maand januari werd deze site tot nu toe door meer dan 41.000 bezoekers bekeken. Een stijging van bijna 100% ten opzichte van vorig jaar. (Zie de grafiek onderaan dit bericht.) Bij verre het populairst op de pagina is de TOPTIEN hoogste rente, een overzicht van alle (internet)spaarrekeningen, waar zonder verdere voorwaarden (minimum- of maximuminleg, opnamekosten e.d.) gespaard kan worden. De TOPTIEN wordt wekelijks aangepast aan de nieuwste gegevens en verwijst direct naar de sites van de betreffende banken.

Jacht op spaarders geopend
Gedurende heel 2002 werd de TOPTIEN aangevoerd door de reletief onbekende DSB bank die met hoge rentes, variërend van 4,3 tot 5% grote aantrekkingskracht uitoefent op spaarders die op zoek zijn naar een veilige thuishaven voor hun kapitaal(tje). De gevestigde banken bleven altijd een aantal procentpunten onder de DSB bank. Maar nu lijkt de jacht op de vaste-rente-spaarder geopend voor alle banken. Sinds eind 2002 stunten ook de gevestigde banken meer en meer op dit terrein. Vola (dochter van ING) en Ohra (onderdeel van Delta Loyd Bank) bieden onwaarschijnlijk hoge rentes van resp. 4,75 en 6%. (Overigens komt de hoge rente van Ohra niet in de TOPTIEN van de Sparenpagina voor omdat er een maximuminleg is, waarboven geen 6% meer vergoed wordt.)

Opletten met hoge rentes
Spaarders en aanstaande spaarders doen er goed aan te letten op het vaak tijdelijke karakter van deze hoge rentes. De rente van 6% die Ohra biedt geldt bijvoorbeeld t/m 31 maart 2003. Daarna wordt de rente verlaagd tot 4%. Indien een spaarder op 1 februari 2003 een rekening bij de Ohra neemt, betekent dit op jaarbasis een rente van 4,33%. Want 2 maanden tegen 6% + 10 maanden tegen 4% geeft een gemiddelde van 4,33%. Hetzelfde geldt voor Vola, die zijn hoge rente van 4,75% garandeert tot 30 april 2003, waarna de rente ook verlaagd wordt. Overigens geven banken vaak helemaal geen informatie over komende rentewijzigingen.

Bank hoppen steeds meer in
Het blijft dus zaak om deze percentages te blijven volgen. Veel spaarder ontdekken dat het, vooral met internetrekeningen, makkelijk is om het gespaarde bedrag steeds over te boeken naar de bank met de hoogste rente. Bij dit bank hoppen moet er rekening mee gehouden worden dat een overboeking ongeveer een week duurt, waarin geen rente wordt ontvangen. Bij een rente van 4,5% levert een week renteloos een verlies op van iets minder dan 0,1% rente op jaarbasis. Als vuistregel kan dus gehanteerd worden dat een overboeking naar een andere rekening meer moet opleveren dan 0,1% rente op jaarbasis, anders heeft het geen zin. Spaar ze!

Hanneke van Veen
beheerder Sparenpagina
T: 070-3616826
M: sparen@pagina.nl
W: sparen.pagina.nl
Pageviews per maand

Deel: ' 'Sterk toenemende belangstelling voor veilig sparen' '
Lees ook