| Persbericht| Vogelwerkgroepen Neede en Borculo |

Onderzoek vogelwerkgroepen binnen milieuzorggebied Neede-Borculo:

LAATSTE VIJF JAAR STERKE DALING AANTAL HUISZWALUWEN

Het aantal huiszwaluwen in het milieuzorggebied Neede-Borculo is de laatste twintig jaar sterk afgenomen. Vooral de laatste vijf jaar is het aantal bewoonde locaties van deze vogelsoort fors gedaald. In deze periode bedraagt de teruggang meer dan vijftig procent. Dit blijkt uit onderzoek dat de vogelwerkgroepen Neede en Borculo vorig jaar hebben verricht in hun zwaluwenproject.

Vrijwilligers van beide vogelwerkgroepen zetten zich ook in 1999 in voor het inventarisatie- en stimuleringsproject binnen het milieuzorggebied. Globaal omvat dit de gemeente Neede en het noordelijke deel van de gemeente Borculo (Gelselaar en een groot deel van Geesteren). In eerste instantie richt het project zich op de huiszwaluw, die herkenbaar is aan de witte vlek op de rug en witte onderzijde en die nestelt aan de gevels van boerderijen en huizen, veelal aan de onderkant van een overstekende dakrand. Ook wordt aandacht geschonken aan de boerenzwaluw, met z’n rode voorhoofd en keel en lange, gevorkte staart, die meestal binnen nestelt.

Getroffen door enthousiasme

De vrijwilligers van beide vogelwerkgroepen zijn vorig jaar getroffen door het enthousiasme waarmee ze werden ontvangen. Er blijkt grote belangstelling te zijn voor het behoud van de huiszwaluw en de boerenzwaluw. "De mensen vertelden trots over "hun" zwaluwnest(en)", staat in een nieuwsbrief. Nagenoeg alle adressen in het buitengebied zijn in 1998 door de vrijwilligers bezocht.

Van 299 locaties konden zij een ingevulde vragenlijst meenemen. Bij 35 locaties werd vorig jaar aangegeven dat er huiszwaluwen broedden, op in totaal 141 nesten. Op 86 locaties bleek de huiszwaluw inmiddels niet meer voor te komen. Op de helft hiervan verdween de vogel in de laatste vijf jaar. Bij het aantal in het verleden nog wel bewoonde locaties is in 1998 aangegeven wanneer de vogel nog voorkwam: 13 één jaar geleden; 30 twee tot en met vijf jaar geleden; 26 zes tot en met tien jaar geleden en 17 elf tot en met twintig jaar geleden.

De meeste bewoonde locaties (23) met huiszwaluwen tellen één of twee nesten. De grootste locatie omvat meer dan twintig nesten. Twee locaties vallen in de categorie vijftien tot en met twintig nesten. Locaties met huiszwaluwen komen meestal in clusters voor. De boerenzwaluw is regelmatiger verspreid over het milieuzorggebied.

Bijna altijd bij vee

Via het zwaluwenproject zijn ook gegevens verzameld over de favoriete leefomgeving (biotoop). Waar huiszwaluwen en boerenzwaluwen vertoeven, is meestal ook vee te vinden: 32 keer alleen varkens, 75 keer alleen koeien, 83 keer varkens en koeien en 37 keer overige diersoorten. Op 31 zwaluwenlocaties is geen vee meer aanwezig.

Veel mensen (3 1) noemen verbouw of nieuwbouw als mogelijke oorzaak voor het verdwijnen van de zwaluwen. Als boosdoener zijn ook vaak genoemd: schilderwerk (11 keer), erfverhardingen (12), het afschaffen van vee en gebrek aan nestmateriaal. Wat doen of laten mensen bij 'hun' vogels voor een goed broedsucces? Laat zwaluwen hun gang gaan, is de keuze van velen (86 keer). Anderen noemen het aanbrengen van mestplankjes (19 keer), aanleggen modderpoeltje (7 keer), rustdraden spannen (6 keer) en uitstellen schilderwerk (9). Het gebruik van kunstnesten komt nog nauwelijks voor. Hiermee willen de vrijwilligers echter wel gaan werken. Ze hebben inmiddels ongeveer 150 kunstnesten ontvangen. Die nesten zijn of worden geplaatst bij mensen die zich hiervoor al hebben opgegeven en waar de biotoop geschikt is. Voor inventarisatie gaan de vrijwilligers in juni en of juli weer op pad.

Nadere informatie is te verkrijgen via de coördinatoren: voor Neede Anton Meenink (Jasmijnstraat 5, telefoonnummer 0545 292532) en voor Borculo Herman Dibbelink (De Maat 20, telefoon 0545 271933).

Het adres. voor alle perscontacten over het zwaluwenproject Neede-Borculo is:

Bert Niessink: Meijersweg 76, 71761 CN Neede, telefoonnummer 0545 293503.

Deel: ' Sterke daling aantal huiszwaluwen in Neede-Borculo '
Lees ook