Robeco


Rotterdam, 17 mei 1999

SAMENVATTING TEN BEHOEVE VAN DE PERS

IRIS Research in marktonderzoek:

STERKE GROEI BELEGGINGSFONDSEN IN 1998

De Nederlandse markt van beleggingsfondsen is in 1998 met NLG 21 miljard (14%) toegenomen van NLG 148,6 miljard tot NLG 169,6 miljard. De groei werd zowel gedragen door beleggingsresultaten (NLG 14,1 miljard) als door instroom van 'nieuw geld' (NLG 8,9 miljard). In 1998 werd NLG 2 miljard gulden uitgekeerd in de vorm van cashdividend. Dit blijkt uit een recent onderzoek, uitgevoerd door IRIS Research.

Vooral de sterke instroom van nieuw geld is opvallend. Per saldo is in de afgelopen twee jaar ruim NLG 15 miljard richting beleggingsfondsen gegaan. Deze cashflow werd met name gerealiseerd in de markt van aandelenfondsen, op dit moment het grootste segment in Nederland. Met een marktaandeel van 37,5%, blijft de Robeco Groep (inclusief de spaarfondsen van de Rabobank) de onbetwiste marktleider, op ruime afstand gevolgd door ABN-Amro (20%) en de ING Groep (12%).

Segmenten

De markt van aandelenfondsen is in de totale fondsenmarkt het sterkst vertegenwoordigd. Met een omvang van NLG 74,6 miljard (1997: NLG 60,8 miljard) is het aandeel van dit segment verder gestegen van 41% ultimo 1997 tot 44% eind 1998. Het totaal beheerde vermogen van aandelenfondsen groeide met NLG 13,8 miljard (23%). Twee derde van het nieuwe geld (NLG 6 miljard) ging naar aandelenfondsen.

De markt van vastrentende fondsen liet in 1998 een bescheiden toename zien met NLG 2 miljard tot NLG 54 miljard (3,8%). De nettocashflow was zelfs NLG 600 miljoen negatief. Hierdoor is het aandeel van dit segment in de beleggingsfondsenmarkt afgenomen tot 32% (1997: 35%).

De vastgoedfondsen laten over de afgelopen zes jaar een vrij stabiele groei zien. De markt van vastgoedfondsen groeide met 10% van NLG 21 miljard naar bijna NLG 23 miljard, en had per ultimo 1998 een aandeel van 13% in de beleggingsfondsenmarkt. Een afname met een procentpunt vergeleken met 1997. Uit de cijferreeks van de afgelopen jaren kan worden geconcludeerd dat vastgoedfondsen voor beleggers een stabiel onderdeel vormen van de totale beleggingsportefeuille.

De markt van gemengde fondsen groeide fors met NLG 3 miljard, een stijging van 25% tot NLG 14,7 miljard. Vooral de nettocashflow (NLG 2,1 miljard) droeg bij aan deze toename. Het segment gemengde fondsen heeft per ultimo 1998 een aandeel van 9% (8% in 1997). Sinds 1996 is jaarlijks een groei gerealiseerd van ruim boven de 20%. Een mogelijke verklaring is dat dergelijke fondsen veelal worden geselecteerd bij de keuze van een beleggershypotheek of een koopsompolis.

Marktaandelen aanbieders

De fondsen van de Robeco Groep groeiden met NLG 6 miljard (12%) en namen daarmee een derde van de totale marktgroei voor hun rekening. De Robeco Groep beheerde per ultimo 1998 ruim NLG 59 miljard in Nederlandse beleggingsfondsen. Inclusief de spaarfondsen van de Rabobank beloopt het marktaandeel in totaal 37,5%. Hoewel het marktaandeel licht daalde met 0,7%, blijft Robeco met afstand marktleider, zowel in de totale fondsenmarkt als in elk van de vier deelsegmenten.

ABN-Amro beheerde per ultimo 1998 NLG 33,7 miljard in Nederlandse beleggingsfondsen, een toename met 7%. Omdat deze stijging slechts de helft was van de totale marktgroei van 14%, moest de bank over het afgelopen jaar 1,3 procentpunt marktaandeel inleveren waardoor het onder de 20% zakte. Vooral in het segment vastrentende fondsen verloor ABN-Amro fors: ruim 3 procentpunt.

De ING Groep (de Postbank- en ING-fondsen samen) heeft haar positie in 1998 duidelijk versterkt. Het beheerd vermogen in beleggingsfondsen steeg van NLG 15,7 miljard tot bijna NLG 20 miljard (27%). Het gezamenlijke marktaandeel steeg met 1,1 procentpunt tot 11,7%.

In een sterk groeiende markt als die van Nederlandse beleggingsfondsen zijn veel kleinere en nieuwe aanbieders die marktaandeel verwerven ten koste van de marktleider(s). Hadden 'overige' aanbieders (inclusief ING en Postbank) in 1989 nog slechts een kwart van de totale markt (75% was in handen van de Robeco Groep en ABN-Amro), vorig jaar was dat gestegen tot 45%. Het gaat hier veelal om aanbieders met een marktaandeel van 1,5% of minder. De middelgrote aanbieders, zoals Delta Lloyd, Fortis en Kempen, wisten hun positie te behouden of soms (licht) te versterken.

Het rapport is voor NLG 150,00 te bestellen bij IRIS Research, mevrouw C.J.A. Post, telefoon 010 - 224 20 82.

Deel: ' Sterke groei beleggingsfondsen in 1998 '
Lees ook