SLACHTOFFERHULP NEDERLAND

Sterke groei opvang slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland heeft in 1998 bijna 10 duizend slachtoffers meer opgevangen dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het totale overzicht van de jaarcijfers van de 75 Buro's Slachtofferhulp die deze week bekend zijn geworden. De grootste groei heeft zich voorgedaan onder slachtoffers van een geweldsmisdrijf (19,1) en een verkeersongeluk (18,3). In totaal hielpen de 1500 vrijwilligers van de Buro's bijna 100.000 slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk. Daarvan waren 29.000 mensen slachtoffer van een geweldsmisdrijf en 22.500 mensen slachtoffer of nabestaande na een verkeersongeluk.

De stijging van het aantal slachtoffers dat hulp zoekt, komt voor een deel door de grotere naamsbekendheid van Buro Slachtofferhulp en door een betere doorverwijzing naar slachtofferhulp door de politie. Opvallend is dat het aantal jongeren rond de achttien jaar dat een beroep deed op Slachtofferhulp in 1998 met 31 is gestegen.

Een wrang gegeven vindt Slachtofferhulp Nederland dat de Nederlandse overheid niet bereid is de hulp aan verkeersslachtoffers fatsoenlijk te betalen: voor de opvang van 22.500 verkeersslachtoffers betalen de ministeries van V&W en Justitie 800.000 gulden tegenover ruim 13 miljoen voor de opvang van slachtoffers van misdrijven. Slachtofferhulp Nederland pleit al zes jaar voor structurele en voldoende financiering van deze hulp. Een rendementsonderzoek heeft aangetoond dat een investering van 6 miljoen gulden voor verkeersslachtofferhulp een besparing van minimaal 30 miljoen oplevert voor overheid en bedrijfsleven. Berekeningen maken duidelijk dat van de 300 duizend mensen die jaarlijks letsel oplopen door een verkeersongeluk, 60.000 behoefte hebben aan slachtofferhulp. De steeds ingewikkelder wet- en regelgeving vereist een gedegen training van vrijwilligers om kwaliteit te kunnen bieden aan cliënten bij de praktische, juridische en emotionele hulpverlening. Door het falend subsidiebeleid van de ministeries van Verkeer, Welzijn en Justitie lopen veel verkeersslachtoffers deze hulp mis.

Om geld in te zamelen voor slachtofferhulp fietsen op 24, 25 en 26 juni medewerkers en vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland en een aantal prominente Nederlanders een sponsortocht door Nederland. Deze tocht is georganiseerd in het kader van het jubileum van Slachtofferhulp Nederland (15 jaar) en het Fonds Slachtofferhulp (10 jaar). De start is donderdagmorgen in Heerenveen, de finish op zaterdagmiddag op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Daar neemt Mr Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds, de cheque met het eindbedrag in ontvangst.

Deel: ' Sterke groei opvang slachtoffers '
Lees ook