CBS Persbericht


Datum: 20-09-99

Sterke groei producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in augustus fors gestegen. Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de industriële ondernemers in augustus meer orders hebben ontvangen dan in juli. Op grond daarvan verwachten zij in de komende maanden de productie te kunnen opvoeren. Daarnaast zullen, naar verwachting van de producenten, de prijzen van hun producten in de komende maanden stijgen. Het aantal bedrijven dat de voorraden eindproduct als te groot beschouwt, is in de afgelopen maand verder gedaald.

Vertrouwen industrie schiet omhoog

Na een lichte terugval in juli is het producentenvertrouwen in augustus fors gestegen. Deze indicator, waarin de stemming van de industriële ondernemers tot uitdrukking komt, is in augustus uitgekomen op 4,1. Een groei van 2,7 punten ten opzichte van juli. Een dergelijk sterke groei van de stemmingsindicator is vrij uitzonderlijk; het is de grootste toename sinds maart 1994. Het producentenvertrouwen bereikt door deze groei het hoogste niveau van de afgelopen twaalf maanden, aldus het CBS.

Orderportefeuille beter gevuld

De Nederlandse industrie heeft in augustus meer orders ontvangen dan in juli. De index van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, stijgt in augustus naar 99,8. De ondernemers oordelen in augustus gunstiger over hun werkvoorraad dan in de afgelopen twaalf maanden het geval was. De orderinstroom zal, naar verwachting van de ondernemers, in de komende maanden leiden tot een toename van de bedrijvigheid. De producenten voorzien een verdere prijsstijging van hun producten in de komende maanden.

Steeds minder industriële bedrijven bestempelen de omvang van de voorraden eindproducten als te groot. Drie procent van de bedrijven meldt dit thans volgens het CBS; het laagste percentage sinds juli 1998. In februari van dit jaar was nog één op de tien bedrijven van mening dat de voorraden te groot waren.

Technische toelichting

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. De deelindicatoren zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over de Conjunctuurtest industrie, het producentenvertrouwen en meer gedetailleerde informatie over de bedrijfsklassen en de sectoren halffabrikaten, investerings- en consumptiegoederen kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. G.A. Taal, tel. (070) 337 43 62. Een grafiek met het verloop van het producentenvertrouwen en de productie-index over de periode 1994-1999 wordt op aanvraag gefaxt. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Producentenvertrouwen
Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug

Sep
Okt Nov Dec
1996


-0,3

0,4

0,8

0,7

0,1

0,6

2,5

1,5

0,8

2,4

1,0

3,5 1997

3,7

3,7

3,4

4,7

3,9

6,2

6,5

7,1

6,6

6,4

7,2

4,5 1998

5,3

5,3

5,8

5,2

5,3

5,4

4,0

4,8

1,5

1,3

0,2

0,2 1999

0,6


-1,1

0,5

1,2

1,6

2,4

1,4

4,1

Bron: CBS

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 20 september 1999

Deel: ' Sterke groei producentenvertrouwen '
Lees ook