Persbericht
19 januari 2001

STERN GROEP VERKOOPT DEELNEMING SNELGAS-AUTOGAS

AMSTERDAM/ROTTERDAM - Stern Groep NV (autobedrijven, autodiensten en benzinestations) maakt bekend dat de verwachting gewettigd is dat alle aandelen in Snelgas Autogas BV worden overgedragen aan Van Dijk Finance BV te Veenendaal.

Snelgas Autogas BV is een LPG groothandel met een omzet van ca. f 18 miljoen in 2000. De transactie past in de strategie van Stern Groep NV om zich te richten op drie kernactiviteiten: autobedrijven, exploitatie van benzinestations en autodiensten. De verkoop wordt nog in januari 2001 afgerond en zal een boekwinst opleveren.

Rotterdam / Amsterdam, 19 januari 2001

Voor nadere informatie:

Stern Groep N.V.
ir. H.H. van der Kwast, directievoorzitter

Tel: 020 613 60 28

Profiel Stern Groep

Stern Groep NV is in juni 2000 ontstaan door de fusie tussen A.I.R. Holdings NV en Stern Beheer NV. Stern Groep onderscheidt drie activiteiten: autobedrijven, autodiensten en benzinestations.

De autobedrijven van Stern Groep vertegenwoordigen meerdere merken waaronder Mercedes-Benz, Opel/GM, Ford en Renault in de Randstad met Amsterdam als basis. Met de autodiensten is Stern Groep actief in schadeherstel, wagenparkbeheer en het inbouwen van bedrijfswageninrichtingen. Verder exploiteert Stern Groep 29 benzinestations.

De aandelen in Stern Groep zijn genoteerd aan Euronext te Amsterdam.

Deel: ' Stern Groep verkoopt deelneming Snelgas-Autogas '
Lees ook