gemeente emmen

financiële steun volkshuisvesting voor herontwikkeling aireydorp

de staatssecretaris van het ministerie van volkshuisvesting heeft bekend gemaakt met een bedrag van f. 670.000,-- de herontwikkeling van het zogenaamde aireydorp in de wijk emmermeer te ondersteunen. de staatssecretaris vindt dat het plan aireydorp goed past in de noodzakelijke herstructurering van de woningbouw in emmen. bij de toekenning heeft de staatssecretaris rekening gehouden met het feit dat emmen deel uitmaakt van de 5 steden die aansluiting hebben gekregen bij het grotestedenbeleid.

de aanpak van aireydorp maakt deel uit van het proces van wijkvernieuwing in de wijk emmermeer. in het direct aangrenzend gebied valtherbosrand is deze ontwikkeling al in gang gezet. aansluitend hierop wordt een begin gemaakt met de herontwikkeling van aireydorp. de bewoners van emmermeer zijn bij de voorbereiding van de plannen en de verdere uitvoering betrokken.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, arend croezen, tel. (0591) - 68 54 09.
e-mail: a.croezen@emmen.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Steun Volkshuisvesting herontwikkeling Aireydorp Emmen '
Lees ook