Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 18-03-1999

Persbericht
Nummer: 26

van der Ploeg vraagt advies over onafhankelijke productontwerpers

Staatssecretaris Rick van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt de Raad voor Cultuur advies over de mogelijkheden om onafhankelijke productontwerpers beter te ondersteunen. Het gaat om (meestal jonge) ontwerpers, die hun eigen opdracht formuleren en hun ontwerpen zelf uitvoeren. De staatssecretaris wil van de Raad ook weten of het mogelijk is om beleidsinstrumenten van het Ministerie van Economische Zaken in te zetten, zoals subsidies en regelingen, en of er fiscale mogelijkheden voor beginnende ondernemers kunnen worden ontwikkeld.

In zijn brief aan de Raad voor Cultuur schrijft staatssecretaris Van der Ploeg dat het huidige instrumentarium ten behoeve van vormgeving onvoldoende is toegesneden om onafhankelijke productvorming te stimuleren. Productontwerpers kunnen volgens de staatssecretaris beschouwd worden als culturele ondernemers bij uitstek. Zij ontwerpen producten die een antwoord geven op een door henzelf gestelde vraag en zij moeten hiervoor zelf een markt creëren. Deze stroming, die zou kunnen worden aangeduid als onafhankelijke productvorming, is volgens Van der Ploeg een nog niet gecommercialiseerde avant-garde. Juist omdat een avant-garde (nog) niet door het grote publiek is geaccepteerd, is de belangstelling daarvoor moeilijk te verwezenlijken. Met name de producerende bedrijven stellen zich niet makkelijk toegankelijk op voor experimenten en ongebruikelijke vormgeving. De staatssecretaris schrijft dat hij in zijn beleid jong talent wil stimuleren. Tegelijkertijd onderkent hij dat kunstenaars zich moeten oriënteren op de markt.

De staatssecretaris vraagt de Raad het advies op korte termijn uit te brengen.

Deel: ' Steun voor onafhankelijke productontwerpers '
Lees ook