MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

15-07-2002
Steun voor Pemba-offensief MKB-Nederland

Nederland~ICT opent website Pembaweg

Nederland~ICT, de federatie van ict-brancheorganisaties, steunt het Pemba-offensief van MKB-Nederland met een speciale website, die 15 juli is opengesteld. De site biedt informatie over de campagne tegen de Pemba-wet. Ondernemers kunnen hun reactie geven op de wet en de actie van MKB-Nederland.

MKB-Nederland is enige weken geleden gestart met een grootschalige campagne tegen de Pembawet. Doel van de actie is dat deze wet verdwijnt. De Pemba verplicht werkgevers gedurende vijf jaar een hogere gedifferentieerde premie te betalen als een van hun werknemers in de WAO terecht komt, de zgn. Pemba-boete.

Het vernieuwde Poortwachtermodel, dat is ingegaan op 1 april dit jaar, stimuleert werkgevers al meer dan voldoende om aandacht te besteden aan de reïntegratie van een arbeidsongeschikte medewerker. Immers, bij onvoldoende inspanningen van de werkgever dreigt er voor de werkgever loondoorbetaling tot maximaal twee jaar. Deze toch al erg vergaande maatregel maakt de Pemba overbodig, dubbelop en niet stimulerend. Weliswaar is in het Regeerakkoord een goede eerste stap gezet door de Pemba af te schaffen voor de bedrijven met minder dan 25 werknemers, maar ook voor de rest van de bedrijven dient de Pemba te verdwijnen. Anders blijft dit deel nog steeds opgezadeld met een zeven jaar lange financiële verantwoordelijkheid voor arbeidsgehandicapte medewerkers. Dit is onacceptabel.

De campagne van MKB-Nederland wordt door Nederland~ICT ondersteund met het inrichten van de website www.pembaweg.nl. Met deze website wil Nederland~ICT een extra element aan de campagne toevoegen. Door de reacties van ondernemers op eenvoudige wijze zichtbaar te maken en te bundelen, kunnen politici kennis nemen van de grote zorg van ondernemers over deze wet.

Nederland~ICT heeft de website vandaag officieel overgedragen aan MKB-Nederland en zal enige maanden actief blijven.

Informatie: kuiper

Zoekwoorden:

Deel: ' Steun voor Pemba-offensief MKB-Nederland '
Lees ook