Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 25 MEI 1999

Steun voor Vlaamse luchtvaartindustrie

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE kent de Vlaamse regering aan de vzw Vlaamse Luchtvaart Industriëlen (VLI) een toelage van bijna 6 miljoen fr. goed als aandeel in de werkingsuitgaven voor 1998 en 1999.

Een tiental bedrijven richtten in september 1994 samen met FLAG de vzw VLI op. De vereniging groepeert Vlaamse bedrijven die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn in de luchtvaartindustrie. Momenteel telt de vzw 18 leden. Ze helpt projecten af te lijnen waarrond verschillende bedrijven kunnen samenwerken in het kader van nationale en internationale programma voor vliegtuigbouw, zoals het Airbus-programma.

De Vlaamse regering heeft het initiatief reeds als cluster erkend op 25 juli 1996. Nu wordt een werkingstoelage van bijna 6 miljoen fr. toegekend.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Steun voor Vlaamse luchtvaartindustrie '
Lees ook