Ministerie van Middenstand en Landbouw België

04/10/1999

PERSBERICHT

STEUNAANVRAGEN VEZELVLAS
CAMPAGNE 1999-2000 (OOGST 1999)

In het kader van de steunregeling voor vezelvlas vestigt de Minister van Landbouw en Middenstand de bijzondere aandacht van de vlastelers op de formaliteiten die, nadat het vlas werd opgeraapt, nog moeten vervuld worden om de steun te bekomen.

Iedere vlasteler die een teeltaangifte heeft ingediend heeft normaal een steunaanvraagformulier met begeleidend schrijven, een verwerkingsverbintenis en een model van akte van zekerheid toegestuurd gekregen door het Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer van het Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Dit steunaanvraagformulier dient juist en volledig ingevuld en ondertekend te worden. Met name moet, naast de productiezone, de geoogste oppervlakten en de geoogste hoeveelheden, duidelijk worden opgegeven of het geroot, ongerepeld vlas (dauwroot) betreft dan wel ander vlas dan geroot ongerepeld vlas (waterroot of ontzaad op het veld), aangezien het steunniveau hiervan afhankelijk is. In geval van een verkeerde opgave zal het steunbedrag worden verminderd.

Bovendien geldt dat, wanneer de bij controle vastgestelde geoogste oppervlakte kleiner is dan de in de steunaanvraag opgegeven geoogste oppervlakte, de steun wordt toegekend op basis van de vastgestelde oppervlakte, verminderd met tweemaal het verschil in oppervlakte indien dit verschil groter is dan 3% van de vastgestelde oppervlakte. Indien dit verschil echter groter is dan 20% of groter dan 2 ha, vervalt het recht op steun volledig.

Deze steunaanvraag dient aangetekend en uiterlijk op 15 oktober 1999 bij het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, waarvan de landbouwer op wiens grond het vlas werd geteeld afhangt, te worden ingediend.

Ingevolge de EU-regeling zal de steun verminderd worden met 1% per werkdag vertraging, tot een maximale vertraging van 25 kalenderdagen. Dit houdt in dat vanaf 10/11/1999 geen enkele steunaanvraag meer aanvaard kan worden.

De vlasteler heeft er alle belang bij om zijn steunaanvraag zo snel mogelijk in te dienen en niet te wachten tot de uiterste indieningsdatum.

Diegenen die in het voorjaar een teeltaangifte hebben ingediend en nog geen steunaanvraagformulier zouden ontvangen hebben moeten dit telefonisch of schriftelijk aanvragen bij het betrokken Provinciaal Bureau :

West-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
tel. 050/33.77.95 fax. 050/34.60.70

Oost-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 GENT
tel. 09/235.29.89 fax. 09/235.25.92

Vlaams-Brabant :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
WTC III, 13everdieping
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL
tel. 02/208.42.06 fax. 02/208.42.55

Antwerpen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 MERKSEM
tel. 03/641.80.90 fax. 03/641.80.78

Limburg :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9, 1ste verd. te 3500 HASSELT tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14

Henegouwen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Chemin de l'inquiétude - CAE, Bloc 9 - 7000 MONS tel. 065/34.14.68 fax. 065/84.28.80


Deel: ' Steunaanvragen Vlaamse vezelvlas campagne 1999-2000 '
Lees ook