STEW/FCBV geeft visie op toekomst Bbz-regeling voor ondernemers


Op 12 oktober a.s. wordt op de Dag van de Bbz inhoudelijk bekeken welk toekomstperspectief er gegeven moet worden aan het Bbz-2004

UTRECHT, 20100930 -- Nu er meerdere microfinancieringsinitiatieven met steun vanuit de politiek opgezet worden, dreigt het Bbz-2004 als uitstroominstrument ondergesneeuwd en verloren te raken. Voor STEW/FCBV reden om deze regeling in huidige context te beschouwen en een toekomstvisie te ontwikkelen waarin de Bbz-regeling een vaste plek krijgt. De Bbz-regeling als instrument voor microfinanciering werkt goed. Mensen vanuit de uitkering zijn nu ondernemer dankzij de Bbz-financiering. Behalve starters zijn ook ondernemers in zwaar weer met het Bbz-2004 gered. Het is niet de eerste keer dat het Bbz-2004 wordt gevalueerd.

Op dit moment worden het Bbz-2004, de borgstellingregeling en Qredits in opdracht van de Ministeries van Sociale en Economische Zaken gevalueerd. Op basis van deze evaluatie zal door het nieuwe kabinet en de Tweede en Eerste Kamer besloten worden of en in welke vorm het Bbz-2004 in de toekomst zal blijven bestaan. De afgelopen 5 jaar wil de politiek het ondernemerschap stimuleren. Daarentegen vinden banken het juist te risicovol om (startende) ondernemers in het kleinbedrijf te financieren. Voorgaande evaluaties laten zien dat de Bbz-regeling uitermate belangrijk en effectief blijkt voor (startende) ondernemers.

De sprekers op de Dag van de Bbz zijn bij uitstek mensen uit het veld die ervaring hebben met de dagelijkse praktijk van het Bbz-2004 en die de regeling vanuit een andere, dan de politieke kant, benaderen. Naast het ontwikkelen van een toekomstvisie in een plenaire setting wordt in twee workshops ingegaan op:
* de mogelijke veranderingen van het Bbz-2004 in combinatie met bezuinigingen bij de overheid en
* de Wet WIJ/Jongeren en het voorbereiden op het ondernemerschap.

De Dag van de Bbz wordt georganiseerd door STEW advies & training kleinbedrijf (STEW) en Friedeberg Consultancy (FCBV). STEW/FCBV richt zich voornamelijk op de begeleiding en training van ondernemers met een uitkeringsachtergrond en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast organiseert STEW/FCBV wijkgerichte projecten voor gevestigde ondernemers, trainingen om ondernemersvaardigheden verder te ontwikkelen en begeleiding van (micro)financieringsaanvragen. Ook is STEW/FCBV een Microfinancierings-(MF)ondernemerspunt. Onlangs is het punt in Hilversum door HKH Prinses Maxima geopend.

STEW/Friedeberg Consultancy


Deel: ' STEW/FCBV geeft visie op toekomst Bbz-regeling voor ondernemers '
Lees ook